Sluiten
Hoe ouderen langer zelfstandig thuis wonen

Hoe ouderen langer zelfstandig thuis wonen

Onderzoek en ontwikkeling | sep 24, 2018

Langer zelfstandig thuis wonen, een wens die met digitale ontwikkelingen uit kan komen.

Al sinds jaar en dag zijn er verschillende programma’s met als doel ouderen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te wonen. Een van die programma’s is het Langer Thuis programma van de Rijksoverheid. Het programma treft subsidieregelingen en is erop gericht ouderen met ondersteuning, zorg en een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften, zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
 

Mark van der Pluym, manager Benelux bij Tunstall, tevens partner van het programma en pact voor de ouderenzorg, looft dit soort initiatieven: “Al jaren zet ik me in om ouderen te ondersteunen bij zelfstandig thuis wonen. En met thuis bedoel ik ook verpleeghuizen; die zijn voor sommige ouderen immers ook gewoon ‘thuis’.” 


De ondersteuning waar
u aan moet denken is een mix van verschillende elementen: “Communicatie en internationale samenwerkingen zijn uiterst belangrijk gebleken. Andere landen hebben andere focusgebieden die bijdragen aan de optimale ondersteuning van ouderen bij het zelfstandig wonen; gebieden die Nederland misschien niet belicht heeft. Het is belangrijk dat we leren van elkaar om tot een uniforme, optimale zorg te komen voor ouderen die thuis wonen.” Een ander belangrijk element is de migratie van analoge hulpmiddelen naar digitale: “Er zijn met de verschuiving naar digitale oplossingen meer toepassingsmogelijkheden beschikbaar om ouderen te faciliteren in hun wens om langer thuis te wonen.”


Toepassingen en hulpmiddelen zijn er bijvoorbeeld in de vorm van sensoren, online applicaties, monitoringsapparatuur en -methoden (zoals telemonitoring), en digitale communicatiemiddelen: “Sensoren nemen specifieke dingen waar, bijvoorbeeld een bewegingssensor. Deze sensor communiceert digitaal of er significante afwijkingen zijn in beweging in huis. De communicatie van deze sensor verloopt dan via een veilige verbinding online, op een mobiele applicatie, zoals een smartphone of tablet. Op afstand kan de mantelzorger, zorgprofessional in de wijk of de persoon in de  meldkamer, middels deze toepassing monitoren of er ondersteuning nodig is. We spreken van ‘Connected Care’.” En dit soort oplossingen beïnvloedt de sector ontzettend. Personeel wordt anders ingezet en opgeleid. Met het oog op de schaarste op de arbeidsmarkt is investeren in technologisch ondersteunde zorg cruciaal: “Wij maken zorg niet goedkoper, wel efficiënter”, aldus Van der Pluym. 


Een van de samenwerkingspartners van Tunstall, Branchevereniging WDTM, is een van de pioniers als het gaat om digitale thuiszorg voor ouderen. Het keurmerk van WDTM richt zich op de samenwerking tussen de verschillende partijen in de integrale keten om thuiszorg voor ouderen te optimaliseren, nu op het gebied van Personenalarmering en Toegang tot zorgwoningen en in de toekomst op het gebied van teleconsulting en telemonitoring  bijvoorbeeld bij COPD, hartfalen, diabetes en dialyse. Het Langer Thuis programma is een goede ontwikkeling om dit soort complexe technologieën ten behoeve van de thuiszorg te financieren, vindt Tonko Wedda, voorzitter WDTM: “Eindelijk wordt het beleid om mensen langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen voorzien van een fundament. Innovatie van de zorg is een ‘must’ om dit programma te laten slagen.” Met de nieuwe subsidieregelingen hoopt Wedda dat deze innovatie tot bloei komt en dat de overheid een regierol neemt. In landen die voorop lopen op Nederland, zie je dat de overheid  die regierol wel neemt en dat een belangrijke succesfactor is!  


Over de technologische
innovaties vertelt Wedda: “De meest toegepaste technologie in de woonzorg is personenalarmering. Meer dan 250.000 ouderen maken gebruik van personenalarmering. Het voordeel van personenalarmering is dat het de ouderen een veilig en vertrouwd gevoel geeft, de mantelzorgers en thuiszorgers ontlast en voor snelle interventie kan zorgen in het geval van nood.” 


In de toekomst verwacht Wedda dat  technologische ontwikkelingen op basis van robotica,Internet of Things, virtual reality en kunstmatige intelligentie zowel patienten als zorgverleners gaan ‘ontzorgen’. Deze innovaties gaan ouderen in staat stellen zo lang als mogelijk verantwoord en veilig thuis te wonen en daarin is het Langer Thuis programma een essentiële meerwaarde.

Onderzoek en ontwikkeling

Lees meer
Onderzoek: Slim om het hele jaar door te investeren in gezondheid van werknemers

Onderzoek: Slim om het hele jaar door te investeren in gezondheid van werknemers

Onderzoek en ontwikkeling | okt 31, 2023
Mobiliteit: de levensader van Nederland

Mobiliteit: de levensader van Nederland

Onderzoek en ontwikkeling | jan 30, 2023
Dutch Health Hub jaagt gezondheid, innovatie en duurzaamheid aan

Dutch Health Hub jaagt gezondheid, innovatie en duurzaamheid aan

Onderzoek en ontwikkeling | mei 09, 2022