Sluiten
Aanhoudende problematiek medische hulpmiddelen vereist nieuwe aanpak

Aanhoudende problematiek medische hulpmiddelen vereist nieuwe aanpak

Advertentie | dec 20, 2021

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Covid, uitgestelde zorg, uitgeput personeel, structurele onderbezetting en een vergrijzende bevolking: samen vormen ze de kern van een continu dreigend zorginfarct. Toch zijn dit niet de enige factoren. De continue disrupties en toenemende onzekerheden in de supply chain van medische hulpmiddelen spelen ook een belangrijke rol, aangezien deze producten onmisbaar zijn voor goede, veilige en continue zorgverlening.

Al voordat de Covid-pandemie uitbrak, werd er gewaarschuwd voor tekorten als gevolg van gewijzigde Europese regelgeving. De federaties van Nederlandse ziekenhuizen, NFU en NVZ, brachten dit onder de aandacht in het FD van 10 februari 2020. De Covid-pandemie heeft die situatie alleen maar verder verslechterd door de sterk gestegen vraag, grondstoftekorten, handelsbeperkingen, gewijzigde focus van fabrikanten en logistieke problematiek.


Zorgprocessen in gevaar

Deze continue instabiliteit brengt primaire zorgprocessen in gevaar. Als voorbeeld de medische diagnostiek: in Nederland wordt dagelijks bij talloze mensen bloed afgenomen. Door analyse hiervan krijgt de patiënt het juiste zorgtraject. Als de benodigde producten niet (voldoende) voorhanden zijn, komt niet alleen de diagnostische keten in gevaar, maar ook het eventuele vervolgtraject van de patiënt. En dat heeft weer zijn potentiële weerslag op de bevolkingsgezondheid.

Ook in andere zorggebieden loopt men tegen structurele tekorten aan. De tijdelijke problematiek met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) haalde frequent de landelijke pers. Veel minder bekend zijn de huidige continue (beschikbaarheids)problemen met cruciale producten als veilige infuusproducten, naalden en diagnostische artikelen. 


Anders denken én handelen

Niemand had kunnen voorzien dat deze problematiek zo heftig en langdurig zou zijn. Het vergt echter wel een andere denk- en werkwijze van de toeleveringsketen om tot een oplossing te komen. Het uitgangspunt moet gegarandeerde beschikbaarheid van cruciale producten zijn. Zo kunnen de zorgprocessen altijd doorgang vinden. Daarnaast zijn snelle en adequate service, een vooruitziende blik en persoonlijke benadering belangrijke randvoorwaarden. 

Husk Medical heeft vanuit deze randvoorwaarden opnieuw gedefinieerd wat een medische groothandel iedere dag moet doen: ontzorgen. Dit gaat veel verder dan alleen tijdig producten leveren, en omvat bijvoorbeeld het preventief zorgdragen voor continue beschikbaarheid van cruciale producten, investeren in veiligheidsvoorraden, alsmede pro-actieve consumptie-monitoring en –prognose met maatwerk-software. Maar ook vergaand maatwerk op product- en dienstenniveau, assortimentsreductie, kennisuitwisseling en frequent persoonlijk contact. Zo vormen wij de wendware beschermende bolster van iets onmisbaars: hoogwaardige en veilige zorg. 

Daarnaast geeft deze aanpak ook wederzijdse ademruimte: het just-in-time principe komt te vervallen, wat veel druk van onze processen afhaalt. In plaats daarvan zien we potentiële problemen veel eerder aankomen, en is er tijd om te schakelen. Bij de gebruikers ontstaat ademruimte, omdat men geen tijd meer kwijt is aan het blussen van continu oplaaiende ‘branden’. In plaats daarvan ontstaat weer tijd om te focussen op de eigenlijke werkzaamheden, wat de innovatie, veiligheid en duurzaamheid in de zorg ten goede komt. 

Husk Medical is opgericht door twee ondernemers met een gecombineerde achtergrond in de farmaceutische sector en de medische import en export. Vanuit de eerstgenoemde sector zijn kwaliteit en betrouwbare levering de enige sleutels tot succes. In de tweede sector is alles afgestemd op de levensbelangrijke projecten van organisaties als Unicef, WHO, Artsen zonder Grenzen en Save the Children. De ervaringen uit deze twee sectoren combineren we binnen Husk Medical in een stressbestendige, oplossingsgerichte en volledig ontzorgende medische groothandel. 


Met het oog op de toekomst

Deze succesformule heeft niet alleen nu toegevoegde waarde. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat globale ontwikkelingen een enorme impact hebben op de toeleveringsketen. En met de verwachte impact van klimaatverandering, grondstoftekorten, geopolitieke ontwikkelingen en potentiële toekomstige epidemieën en pandemieën wordt de noodzaak alleen maar groter. Alleen door een vernieuwde aanpak kan de Nederlandse zorg ook in de toekomst zeker zijn van continuïteit. 

Onderzoek en ontwikkeling

Lees meer
Onderzoek: Slim om het hele jaar door te investeren in gezondheid van werknemers

Onderzoek: Slim om het hele jaar door te investeren in gezondheid van werknemers

Onderzoek en ontwikkeling | okt 31, 2023
Mobiliteit: de levensader van Nederland

Mobiliteit: de levensader van Nederland

Onderzoek en ontwikkeling | jan 30, 2023
Dutch Health Hub jaagt gezondheid, innovatie en duurzaamheid aan

Dutch Health Hub jaagt gezondheid, innovatie en duurzaamheid aan

Onderzoek en ontwikkeling | mei 09, 2022