Deel dit artikel:

1 nov 2023

|

Gezondheid

Brancheorganisatie BTG roept nieuwe kabinet op tot actievere rol rond digitale transformatie

Nederland moet zorgen dat het niet achterloopt op het gebied van digitale vernieuwing. Daarom is het zaak om maatregelen te nemen, nu er na de parlementsverkiezingen in november een nieuw kabinet aantreedt. Brancheorganisatie BTG vertegenwoordigt leveranciers en grote organisaties als corporate bedrijven en overheden op het gebied van IT- en communicatietechnologie. Samen met een aantal brancheorganisaties uit de digitale sector bundelde BTG haar krachten. Er is een manifest opgesteld dat mede bedoeld is om de politiek te helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Nederland doet het in de basis prima als het om digitalisering gaat. Deze positie behouden is een regelrechte uitdaging gebleken. In een snel veranderende wereld vraagt dit om adequaat handelen en een duidelijke visie. In het manifest wordt uitgelegd uit hoe digitalisering kan bijdragen aan het oplossen van grote vraagstukken. Nieuwe technieken als kunstmatige intelligentie, edge computing, 5G en binnenkort 6G, dragen bij aan oplossingen op maatschappelijke vraagstukken. Om dit mogelijk te maken moet de overheid onder meer aansluiting zoeken bij bedrijven, brancheorganisaties én consumenten. Op die manier wordt versnippering in de markt voorkomen, zodat er snel en doeltreffend beslissingen genomen kunnen worden. ‘Iedereen in Nederland heeft immers te maken met digitalisering’, aldus Petra Claessen, voorzitter van BTG en boardmember van BTG Holding BV.

Snelheid geboden
Claessen vindt het belangrijk dat er geen tijd verloren gaat aan teveel discussiëren vooraf bij het maken van keuzes. Actie is nodig. Daarom pleit ze er voor om de post ‘digitalisering’ onder te brengen bij het hoogste orgaan binnen de overheid. ‘We moeten voorkomen dat er een rem komt op de besluitvorming, omdat meerdere lagen tegelijk meepraten over een besluit.’

Het is een van de zeven thema’s die de brancheverenigingen opstelden, te weten:

1. Een toekomstige economie is een gedigitaliseerde economie.

2. Digitale technologie is een cruciaal onderdeel van de oplossing van huidige vraagstukken.

3. Verstevig de kabinetsregie over digitale zaken.

4. Zet in op effectieve invoering en uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving.

5. Zet in op behoud van de kernstructuur- en waarde van het internet.

6. Verbeter de digitale kennis bij bestuurders en politici.

7. Verbeter digitale kennis in de breedte van de samenleving.

Deze zeven punten zijn om Nederlands’ toppositie binnen Europa weer te heroveren als het gaat om digitale vernieuwingen. Zo ontwikkelde de Europese Unie in de afgelopen jaren een reeks van nieuwe wet- en regelgevingen om het gebruik van digitale technologie beter mogelijk te maken. ‘Nederland moet daarop sneller aansluiten. Er is niets mis met wetten hanteren in dit kader. Het gaat er uiteindelijk om dat we er samen voor zorgen dat het met de in- en uitvoering sneller gaat.’


Continuïteit cruciaal
Het grootste aandachtspunt is de continue bereikbaarheid op het beschikbare net. ‘Politie, ziekenhuizen, bedrijven en particulieren moeten kunnen rekenen op continuïteit in bereikbaarheid. Er moet een goede én veilige toegang worden verleend tot het net. Dat vraagt om heldere en daadkrachtige beslissingen. De digitale infrastructuur van Nederland moet meer worden gezien als een soort nutsvoorziening,’ aldus Claessen.

BTG doet dan ook een dringende oproep aan een volgend kabinet om stevig in te zetten op digitalisering, digitale infrastructuur, innovatie en digitaal ondernemerschap. Het maatschappelijk middenveld moet betrokken worden in de discussies over de digitale toekomst. En het kabinet moet zich vaker uitspreken tegen versnippering, aantasting van veiligheid en het mondiale karakter van het internet voor geopolitieke doelen. Verder is het zaak om digitale kennis te verbeteren, horizontaal én verticaal, binnen onze maatschappij. Digitale technologie is immers continu in beweging en die moeten we zien bij te houden.


‘BTG, building bridges in a digital society.’

Gesponsord