Deel dit artikel:

31 okt 2022

|

Industrie

Corbion helpt wereldbevolking te voeden met duurzame hulpbronnen

Het snelle tempo is eruit, maar de wereldbevolking groeit nog steeds. Volgens de VN zijn er in 2030 8,5 miljard mensen op de aarde en in 2050 9,7 miljard. Deze groei betekent ook dat er meer monden gevoed moeten worden. Bovendien is er een trend te zien waarbij consumenten meer belangstelling krijgen voor duurzame en gezonde ingrediënten. Corbion, dat vooral bekend staat om de productie van duurzame voedingsingrediënten en biochemicaliën, speelt duidelijk een rol van betekenis in dat proces.

 We gaan niet goed om met ons voedsel. Of, beter gezegd, er is sprake van een onbalans. We eten teveel verzadigd vet, zelfs bijna twee keer teveel, terwijl we slechts de helft consumeren van enkelvoudig onverzadigd vet dat we dagelijks nodig hebben. “Wat we tegelijkertijd op mondiale schaal zien, is dat er meer belangstelling ontstaat voor gezonde voeding. Dat is bijvoorbeeld te herkennen aan de consumptie van vis, die de laatste twee decennia met 50 procent is toegenomen. Vis, zo weten we, heeft door zijn samenstelling een gunstig effect op de bloeddruk en het gezond houden van het hart. 

“Consumptie van vis en schaaldieren zal, gezien de groeiende wereldbevolking, een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de wereldwijde voedselzekerheid en het gezond houden van bevolkingsgroepen. Tegenwoordig wordt meer dan de helft van de wereldwijd geconsumeerde vis en schaaldieren gekweekt en dit percentage verder zal toenemen”, constateert Ruud Peerbooms, directeur Algae Ingre-dients, onderdeel van Corbion.

Zijn functietitel maakt deels al duide-lijk in welke hoek Corbion de oplossing zoekt om hun ambities te ondersteunen. Algae Ingredients is een divisie van Corbion die ingrediënten produceert op basis van algenfermentatie. De verschil-lende innovaties die deze divisie heeft ontwikkeld, vormen een alternatief voor bestaande voedselbronnen zonder de planeet verder uit te putten. “Wat wij in feite doen, is fermentatie op industriële schaal gebruiken om gezonde ingre-diënten op een duurzame manier te produceren. Onze ingrediënten maken het bijvoorbeeld mogelijk om het kweken van vis duurzamer te maken. 

Om deze reactie van Peerbooms verder toe te lichten: om aan de groeiende, mondiale vraag naar gekweekte vis te blijven voldoen, ontstaat er tevens meer behoefte aan omega 3-vetzuren, een belangrijke voedingsstof voor gekweekte vis. Omega 3 wordt gewonnen uit visolie. Het probleem is echter dat oceanen geen onbeperkte voorraad daarvan bevatten. 

 Hoe meer er uit oceanen wordt gewonnen, hoe schrijnender de impact daarvan wordt. Juist op dat onderdeel heeft Corbion een alternatief ontwikkeld.

In de natuur zijn microalgen de oorspronkelijke bron van omega 3-vetzuren. Microalgen staan aan de basis van de voedselketen voor vissen. Door dat natuurlijke proces te vervangen voor het kweken van microalgen via fermentatie wordt de druk op hulpbronnen uit zee sterk verminderd. Peerbooms: “De wereldwijde vraag naar omega 3 neemt nog steeds toe, maar de oceanen gaan ons niet meer omega 3 leveren”

Het AlgaPrime™ DHA, Corbions algeningrediënt, wordt geproduceerd in Brazilië. Microalgen worden daar gekweekt in gesloten fermentatietanks waar ze binnen enkele dagen plantaardige suikers omzetten in algen met een omega 3-rijke biomassa. Dat de productielocatie in Brazilië is gevestigd, is niet voor niets: de faciliteit is strategisch gelegen tussen suikervelden en gesitueerd naast een suikerrietmolen. Vergeleken met andere suikerproducten, zoals maïs of suikerbieten bijvoorbeeld, is suikerriet het meest productief als suikerbron. Bovendien wordt het suikerrietafval gebruikt als een hernieuwbare energiebron die de suikerfabriek en algenfabriek volledig van stroom voorziet. De productie gebeurt derhalve volledig energieneutraal.

De impact van het productieproces is volledig inzichtelijk gemaakt in een zogenaamde Life Cycle Assessment, waarin de impact van het productieproces staat beschreven.

Peerbooms: “Waar Corbion voor staat, is dat we hoogwaardige technologie inzetten om duurzame groei mogelijk te maken. We hebben onszelf ten doel gesteld dat alle innovatieprojecten een bijdrage moeten leveren aan een van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Onze inspanningen zijn erop gericht om honger de wereld uit te bannen, goede gezondheid en welzijn te stimuleren alsmede verantwoorde consumptie en productie. De productie van AlgaPrime™ DHA geldt als duidelijk onderdeel van die ambitie.”

Meer informatie?
Ga naar: www.corbion.com.

Gesponsord