Deel dit artikel:

28 feb 2018

|

Gezondheid

Een wisseling van perspectief in de zorg

We leven langer en overwegend in goede gezondheid. Veel aandoeningen zijn chronisch van aard geworden en dan is de kunst om voorbij de ziekte te kijken om te kunnen meedoen en het leven de moeite waard te laten zijn. Dat is niet alleen een opdracht aan de persoon-in-kwestie, maar ook aan werkgevers, professionals, mantelzorgers en vrienden.

Deze wisseling van perspectief is in de praktijk al volop gaande en de razendsnelle ontwikkelingen in de technologie zullen dit proces alleen maar versnellen. Een opname in het ziekenhuis is tegenwoordig een ultrakorte episode tussen ziekte en herstel. Meteen bewegen en actief worden is in veel gevallen het adagium. Technische tools helpen om zorg op maat te bieden. Een mooie ontwikkeling.


Daarnaast gaat het
 om de vraag: hoe willen wij ons leven leven? Die vraag is voor ieder van ons anders. Hoe lang doorgaan met behandeling kan, mag, of moet kan niet in algemene zin worden beantwoord, maar zal van geval tot geval tot een ander antwoord leiden. We moeten wég van de trend naar meer uniformering en standaardisering en toe naar zorg die passend is voor het individu. Zorg op maat dus en technologie gaat daar – als gezegd – bij helpen.


Er zijn verschillende
 opvattingen over wat het goede is in een bepaalde situatie en daar zal in de praktijk van zorg en hulp steeds meer rekening mee gehouden moeten worden. Het vraagt van professionals én van cliënten en patiënten én hun naasten dat zij in gesprek gaan met elkaar over wensen en verwachtingen. De slogan ‘betere zorg begint bij een goed gesprek’ is treffend en ook een dringende oproep om de waarde van verschil onder ogen te zien en daar naar te handelen. 


De waarde van
 verschil verwijst ook naar een andere opdracht: het terugdringen van ongewenste verschillen. Ondanks de goede prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg weten teveel mensen de weg naar de zorg niet goed te vinden. Ze blijven verstoken van de juiste hulp of raken verloren in een web van regelingen en ingewikkelde formulieren. Het is goed om nieuwe technologie ruim baan te geven, maar het is belangrijk om daarbij de ethische afwegingen een centrale plaats te geven en het is essentieel om in te zetten op het verminderen van ongewenste verschillen. Wij kunnen het ons niet veroorloven om mensen die - om welke reden dan ook - niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en de weg niet kunnen vinden, in de kou te laten staan.


Prof.dr.Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Gesponsord