Deel dit artikel:

24 sep 2018

|

Gezondheid

Falende IT leidt tot fouten in de zorg

Journalist: Mark van Seggelen

Goede ICT-systemen zijn noodzakelijk voor goede zorgverlening. Toch blijkt uit onderzoek dat 62% van de zorgmanagers aangeeft dat IT in het afgelopen jaar heeft geleid tot fouten waar patiënten en cliënten last van hadden.

IT-systemen leiden tot fouten in de zorg. Dit is één van de hoofdconclusies uit het onderzoek van marktonderzoekersbureau GfK naar efficiëntie, voorkeuren, kwaliteit en veiligheid van IT in de zorg, dat werd uitgevoerd in opdracht van Liferay. Ruim duizend managers bij zorgorganisaties – zowel cure als care - zijn bevraagd. 


Een ruime meerderheid van de zorgmanagers geeft aan dat zij in hun organisaties last hebben van slechte communicatie en/of vertraging in de zorg door nu in gebruik zijnde IT-systemen. Het gaat hier niet alleen om storingen, maar ook het normale functioneren en gebrek aan gebruiksvriendelijkheid van huidige zorg-IT.


General manager Ruud
Kluivers van Liferay Benelux is niet verbaasd over de uitkomst. Kluivers legt de vinger op de zere plek. “Zorgorganisaties hebben verschillende IT-systemen die voor een groot deel onafhankelijk van elkaar werken. Ze zijn teveel ingericht in ‘silo’s’. De communicatie verloopt hierdoor inefficiënt, fouten worden gemaakt en tijd wordt onnodig verspild.” 


Een ruime meerderheid (78 procent) van de zorgmanagers geeft aan dat zij in hun organisaties last hebben van slechte communicatie en/of vertraging in de zorg door nu in gebruik zijnde IT-systemen. Kluivers vindt dat een zeer hoog percentage “IT-systemen zijn bedoeld om mensen te helpen. Hier blijkt het tegenovergestelde. IT-systemen zijn in de loop der tijd gegroeid. ‘Vergeten’ wordt dat deze systemen moeten samenwerken. Minder fouten in de communicatie kan alleen als deze systemen beter op elkaar worden afgestemd.” Hij noemt het niet alleen een probleem van de zorg. “Ook buiten de zorg speelt het niet samenwerken; de silo’s.”


Gemiddeld maakt iedere zorgprofessional gebruik van acht verschillende systemen. Uit het GfK-onderzoek kwam ook naar voren dat bijna de helft (42 procent) van de respondenten stelt dat de huidige IT-systemen niet gebruiksvriendelijk zijn. Onder de IT-respondenten is dat 33 procent. 


Digitalisering is een gegeven. Automatisering moet de gebruiker helpen, merkt Kluivers op. “Organisaties zullen te maken krijgen met hogere verwachtingen. Je zult naar een oplossing moeten die al die systemen gaat integreren.” De oplossing is volgens Kluivers, het gebruik maken van een ‘paraplu’; een platform die alle systemen laat samenwerken. “Alle systemen die een zorginstelling heeft, kunnen onder de paraplu blijven bestaan. Alleen gaan de silo’s beter samenwerken. De businessprocessen worden daardoor beter en efficiënter. Met als gevolg een betere ervaring voor alle gebruikers. Doe je het niet dan raak je achterop. Efficiency is niet in strijd met een goede dienstverlening.” 


Hoeveel tijd kan jouw afdeling besparen als je niet meer in verschillende systemen hoeft in te loggen? Ook die vraag werd gesteld. De respondenten kwamen gemiddeld uit op 8 uur per week die ze dan zouden besparen. “Behoorlijk fors.” 


Organisaties moeten zich
allereerst afvragen; voor wie is dat systeem? De gebruikerservaring moet beter. Dat kan alleen door systemen te laten samenwerken.”  


Dit jaar trad de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. In de praktijk wordt privacy als knelpunt ervaren. ‘Maar het is een randvoorwaarde voor goede uitwisseling van gegevens’. Zo valt te lezen in het onderzoek naar de zorg-infrastructuur van Nictiz. Het is van belang om de privacy en informatiebeveiliging te waarborgen. Het principe, 'privacy by design’, is behalve een verplichting een leidend principe bij de inrichting van systemen en infrastructuren.

Gesponsord