Deel dit artikel:

26. jul 2023

|

Maatschappij

“Iedereen kan bijdragen aan rechtvaardige en inclusieve transitie”

Om wereldwijd de ongelijkheid te kunnen verkleinen, is het noodzakelijk om tegelijkertijd klimaatverandering tegen te gaan. En het succesvol bestrijden van klimaatverandering en ongelijkheid, is alleen mogelijk als iedereen waardig werk kan krijgen en sprake is van inclusieve en duurzame economische ontwikkeling. Bij ontwikkelingsbank FMO zijn ze zich daar terdege van bewust en daarom besloten ze zich te focussen op de drie Sustainable Development Goals (SDG’s) die aan deze thema’s raken. “Een holistische visie is nodig. We kunnen alleen succesvol zijn als we alle drie de doelen weten te bereiken”, zegt Carrie Walczak, penvoerder van het Klimaatactieplan van FMO.

FMO richt zich op opkomende markten, landen waar de inkomens laag zijn en de economie nog in ontwikkeling is, en spant zich in om de beschikbaarheid van en toegang tot financiering, voedsel(zekerheid) en (duurzame) energie te vergroten. Dat doet FMO door te focussen op SDG’s 8, 10 en 13.

‘Decent work and economic growth’ is het overkoepelende thema bij SDG 8. “Wij willen ondernemers in onze markten in staat stellen om economische vooruitgang te boeken, wat eraan moet bijdragen dat in hun omgeving tenminste de basisbehoeften, zoals energie en goede voeding, in voldoende mate beschikbaar zijn”, zegt Walczak. “Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat ze op de weg daarnaartoe hetzelfde pad gaan bewandelen als vele landen waar de economie is ontwikkeld en waar fossiele brandstoffen als basis voor verdere groei gebruikt worden. Want zoals we weten ging economische vooruitgang meestal gepaard met veel CO2-uitstoot.”

Ontwikkeling stimuleren

Het is de bedoeling dat de investeringen van FMO leiden tot een rechtvaardige en inclusieve transitie voor de markten die het betreft. Het uiteindelijke doel is dat niemand noodgedwongen achterblijft bij het verwezenlijken van de doelen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, met als einddoel om in 2050 tot ‘net zero’ te komen. Walczak: “Een voorbeeld van wat FMO doet om inclusieve economische ontwikkeling te stimuleren, is onze investering in HPW Fresh and Dry (een producent van gedroogd fruit en fruitsnacks) in Ghana. Daarmee helpen we Ghana te voldoen aan de toenemende vraag naar deze producten en wordt lokale ontwikkeling, zoals de werkgelegenheid, op een verantwoorde en klimaatbewuste manier gestimuleerd.”

“Daarnaast investeren we in projecten die gemeenschappen kunnen helpen om om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering”, vervolgt Walczak. “Zo helpen we ondernemers om hun bedrijf klimaatbestendig aan te passen, bijvoorbeeld door andere koffiesoorten te verbouwen of een blauwe bessensoort te ontwikkelen die klimaatbestendiger is. Verder kijken we naar de verduurzaming van de energieketen, maken we energie-infrastructuur en duurzame energie-oplossingen mogelijk voor afgelegen gemeenschappen (bijvoorbeeld met solar mini-grids) en stimuleren we groen ondernemerschap via financiële instellingen, bijvoorbeeld door de uitgifte van groene obligaties, zoals in Armenië.”

Dilemma’s

Een transitie die 100 procent rechtvaardig en inclusief verloopt, is een ultiem doel, maar tegelijkertijd ontzettend lastig te realiseren. “Het gaat altijd gepaard met dilemma’s”, zegt Walczak. “Is het bijvoorbeeld nog verantwoord om te investeren in een kippenboerderij in Mozambique, die belangrijk is voor proteïnerijke voedselvoorziening, maar waar dieselgeneratoren worden gebruikt om warmte te produceren, terwijl andere technische energieoplossingen die minder uitstoten nog niet beschikbaar zijn? Hoe kunnen we onze klanten ondersteunen als het gaat om betaalbaarheid? Dat zijn afwegingen die we constant moeten en kunnen maken bij FMO.”

FMO heeft speciale aandacht voor bedrijven die bijdragen aan een inclusieve samenleving, waaronder ook de verbetering van de positie van vrouwen valt. Hier raakt SDG 8 aan SDG 10, wat dan ook niet geheel toevallig het tweede doel is waar FMO op stuurt. Met SDG 10 wordt gestreefd naar het tegengaan van sociale, economische en politieke ongelijkheid.  “Wij proberen gelijke kansen voor ondernemers te stimuleren, door middel van het label ‘Reducing Inequalities’. Investeringen die dit label krijgen moeten gaan naar bedrijven die ongelijkheden binnen en tussen landen verminderen of gevestigd zijn in de minst ontwikkelde landen (volgens de definitie van de VN).”


Groene portefeuille verdubbelen

Als klimaatverandering niet wordt tegengegaan, is het onmogelijk om de andere SDG’s waar te maken. En het tegengaan van klimaatverandering is onmogelijk als de maatregelen die ertegen worden genomen niet inclusief zijn. Daarom is SDG 13 (Climate Action) het derde doel waar FMO op focust. Om haar impact hierop te maximaliseren, wil FMO de groene portefeuille tot 2030 meer dan verdubbelen en zich voornamelijk richten op investeringen in klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en -veerkracht, en biodiversiteit. FMO streeft naar een portfolio met een ‘net zero’ uitstoot van CO2 in 2050, en een beperking van de opwarming van de aarde van 1,5 graad. Hierbij moet economische groei hand in hand gaan met een rechtvaardige en inclusieve klimaattransitie voor haar klanten.


De SDG’s zijn volgens Walczak alleen bereikbaar als niet alleen overheden en bijvoorbeeld impactinvesteerders en ontwikkelingsbanken, maar ook de private sector hierin investeert. “Daarom werkt FMO samen met heel veel verschillende partijen. Dat zijn lokale partners en commerciële investeerders, en ook particuliere investeerders hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij onze investeringen. Daarvoor hebben we speciale fondsen, zoals het FMO Privium Impact Fund opgezet. Zo kan je bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en daarbij gebruik maken van de expertise die we bij FMO in huis hebben. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een rechtvaardige en inclusieve transitie.”

Gesponsord