Deel dit artikel:

28. sep 2022

|

Industrie

Intospace: de logistieke gebouwen van de toekomst zijn multifunctionele energiehubs

Intospace begrijpt, als investeerder en belegger in logistiek vastgoed, de waarde van de logistieke sector als geen ander. Een goed werkende logistieke infrastructuur is essentieel voor economische welvaart. Zonder logistieke processen als opslag, transport en distributie kan de handel- en maakindustrie niet bestaan. Al van oudsher blijkt dat de landen die de kunst van de logistiek verstaan, de meeste welvaart weten te verwerven. Het is dan ook niet vreemd dat de logistieke sector tijdens de coronapandemie als essentieel is aangemerkt. 

 

Handelsstromen en productieprocessen veranderen continu. Het is de uitdaging voor de logistieke industrie om tijdig en adequaat in te spelen op die veranderingen om de levering en beschikbaarheid van de producten te kunnen borgen. Retailers in e-commerce hebben hele andere gebouwen nodig dan logistiek dienstverleners en met de huidige krapte op de arbeidsmarkt neemt bijvoorbeeld de vraag naar geautomatiseerde magazijnen fors toe. Ook de ontwikkelingen in stedelijke distributie vragen om aanpassing van de logistieke infrastructuur. 

Intospace volgt deze ontwikkelingen op de voet en is doorlopend bezig om het logistieke landschap van de toekomst te ontwerpen. Hoe ontwikkelen logistieke processen en hoe ziet de energievoorziening van morgen eruit? Hoe borgen we de maatschappelijke waarde van (logistieke) gebouwen? Welke functies kunnen gebouwen vervullen en kunnen we functies als wonen, werken en recreëren ook mengen of stapelen? Om deze vraagstukken op te lossen heeft Intospace samenwerkingsovereenkomsten gesloten met veel partners, waaronder onderwijs- en kennisinstellingen, energiebedrijven, leveranciers van duurzame energieoplossingen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. 

Intospace is ook initiatiefnemer van diverse innovatieprojecten, bijvoorbeeld met het doel om duurzame energiesystemen te ontwerpen. Op dit gebied is Intospace inmiddels koploper in de markt. Het is namelijk niet meer vanzelfsprekend dat we alle benodigde energie zonder problemen van het net kunnen halen. Het elektriciteitsnet raakt verstopt en netbeheerders hebben nog jaren nodig om de capaciteit te vergroten. Daarom moeten we nadenken over andere energieoplossingen voor gebouwen. 

 

In dit kader ontwikkelde Intospace samen met Joulz het eerste distributiecentrum dat niet afhankelijk is van stroomvoorziening van het net, maar draait op een eigen ‘off-grid’ energiesysteem waarmee energie kan worden opgewekt, opgeslagen én gedeeld met de buren. Binnen dit project staat samenwerking met de andere bedrijven op het bedrijvenpark centraal, want samen vormen deze bedrijven een virtueel netwerk waarin ze onderling energie uitwisselen. Dat doen ze door slim gebruik te maken van de wisselende energiebehoeften per partij op verschillende momenten. 

Een andere oplossing om slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnet bouwt Intospace in Badhoevedorp. Daar ontwikkelt zij een innovatiecampus voor stadslogistiek. In dit project wordt, in samenwerking met Essent, gebruik gemaakt van het gegeven dat de congestie op het elektriciteitsnet vaak alleen op papier bestaat. Iedere netbeheerder moet garanderen dat de door haar afnemers contractueel vastgelegde capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is. Bedrijven hanteren bij het bepalen van de benodigde stroombehoefte vaak een ruime marge. lijkt slim, maar op deze manier reserveren bedrijven veel meer capaciteit dan ze in werkelijkheid gebruiken. De netbeheerder mag de resterende capaciteit niet gebruiken voor andere klanten, want ze is verplicht de gereserveerde capaciteit beschikbaar te houden. 

Intospace en Essent proberen hier verandering in aan te brengen met de ontwikkeling van een ‘Hybrid Energy Community System’: Het hele bedrijventerrein wordt met één enkele aansluiting aangesloten op het net en met een intelligent energiemanagementsysteem wordt energie op het juiste moment in de juiste hoeveelheid bij de juiste gebruiker beschikbaar gemaakt. Zo wordt er veel minder capaciteit gereserveerd bij de netbeheerder zonder dat de leveringsbetrouwbaarheid in het geding komt. 

Intospace en Essent ontwikkelen hier ook de grootste laadvoorziening van Europa, met voldoende capaciteit voor 1.500 elektrische logistieke voertuigen. Daarmee komt er een oplossing voor de Amsterdamse stadslogistiek zodra de invoering van Zero Emissie Zones een feit is.. 

Intospace laat met deze initiatieven zien dat logistiek vastgoed niet alleen een onmisbare schakel is voor de handel- en maakindustrie, maar ook een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de energievoorziening van morgen. Intospace bewijst dat door logistiek slim te integreren, er gebouwd wordt aan de multifunctionele steden van morgen, die bijvoorbeeld beschikken over eigen slimme energievoorzieningen. 

 

Gesponsord