4 mrt 2024

|

Gesponsord

Kennispartner van het werkveld in een veranderende samenleving  

Onze samenleving verandert voortdurend. Technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en een snel bewegende arbeidsmarkt zijn voorbeelden van veranderingen die impact hebben op de maatschappij en organisaties. Evenals op werkgevers en werknemers. Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers voldoende en geschoolde medewerkers aan zich kunnen verbinden? En wat is ervoor nodig om talent, dat tot op oudere leeftijd werkzaam is, mee te laten ontwikkelen?

Door modules aan te bieden, kun je snel expertise opbouwen die direct van waarde is voor werkgever en werknemer

Hogeschool Inholland is zich bewust van haar rol als kennispartner in deze vraagstukken. Naast vierjarige bacheloropleidingen biedt de hogeschool daarom ook onderwijs aan dat professionals stimuleert zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Denk hierbij aan flexibele opleidingen in deeltijd, post hbo-onderwijs en kort cyclisch onderwijs zoals erkende modules.

Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur: “Wanneer de samenleving, en behoeften van werkgevers en werknemers verandert, betekent het dat wij meebewegen. Het is onze taak mensen op te leiden voor beroepen van nu en die van de toekomst. Om daarop te kunnen inspelen onderhouden we intensieve contacten met onze partners in het werkveld. Zo zorgen we ervoor dat ons opleidingsaanbod aansluit op actuele vraagstukken. Maar we zetten ook in op kennisontwikkeling, want een kennisinstelling verzorgt niet uitsluitend onderwijs. De samenwerking tussen onderwijs en onderzoek is hierin cruciaal want het ontwikkelen van kennis is een dynamisch proces.”

marije2.jpg Marije Deutekom Lid van het College van Bestuur, Hogeschool Inholland

Arbeidsmarkt met uitdagingen “De noodzakelijkheid om bij te blijven, wordt alsmaar urgenter,” vult Margret de Blanken daarbij aan, directeur bij Hogeschool Inholland. “De arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen, zoals personeelstekorten en de vraag om nieuwe kennis of vaardigheden in een vakgebied. Maar ook werknemers hebben behoefte aan scholing en ruimte om zich te ontwikkelen. Willen we met behulp van innovatie de kenniseconomie in Nederland op niveau houden, dan vereist dat ook dat je inspanningen onderneemt. De vraag die we onszelf stellen, is: hoe kunnen wij vanuit ons onderwijs en onderzoek samen met het werkveld oplossingen bedenken ten behoeve van vraagstukken op de arbeidsmarkt?” 

Portretafbeelding-Margret-hogeschoolinholland Margret de Blanken, Directeur, Hogeschool Inholland

Kennis verrijken via modules  Een belangrijk voorbeeld op dit moment is de energietransitie. Er bestaat een sterke noodzaak en urgentie naar verduurzaming, terwijl er een schreeuwend tekort is aan mensen met toegepaste kennis hierover. De Blanken: “Met onze modules op post hbo-niveau bouwen vakmensen in korte tijd expertise op die zij meteen kunnen toepassen. Want je moet weten wat het speelveld van deze transitie is, de belangen van overheid en bedrijfsleven, en beschikken over de juiste projectmanagement skills. ”De ervaringen die we opdoen met dit modulair aanbod kunnen dan makkelijk gebruikt worden om bestaande opleidingen te verrijken of te ontwikkelen.”

“Andersom gebeurt het ook al. Onderdelen van bestaande opleidingen bieden we aan als module omdat we weten dat daar in een vakgebied behoefte aan is. Zoals de module ‘Klinisch Redeneren’ uit onze bacheloropleiding Verpleegkunde. Zorgprofessionals hebben niet altijd de tijd om zich naast werk en privéleven te committeren aan een opleiding van meerdere jaren. Neem mbo-4 geschoolde werknemers die hard nodig zijn op de werkvloer en elkaars diensten opvangen. Zij kunnen zo nieuwe kennis opdoen en die toepassen in hun werk. En hebben ze de smaak te pakken gekregen, dan zijn ze welkom in te stromen in de flexibele bachelor, uiteraard met een vrijstelling voor die module.”  

Groeien in je carrière, kennis-verbetering of veranderen van beroep Het aanbod van Hogeschool Inholland bestaat uit geaccrediteerd, gevalideerd onderwijs. Wil je groeien in je carrière, je kennis verbeteren in je eigen vakgebied of van beroep veranderen; je hernieuwde kennis is altijd aantoonbaar via een erkend diploma of certificaat. De Blanken: “We bieden bijvoorbeeld kort cyclische opleidingen die een beroepsgerichte accreditatie hebben. En ook zijn er opleidingen beschikbaar die zich meer in de vrije ruimte bevinden, zoals scholing tot schuldhulpverlener. Voor alle opleidingen die we aanbieden, geldt dat ze voldoen aan alle vereiste landelijke keurmerken.”

Welke ambities heeft Hogeschool Inholland op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen?  Hogeschool Inholland is zich, als werkgever ook bewust van haar eigen rol bij een leven lang ontwikkelen. Het kennisinstituut biedt veel mogelijkheden voor de eigen werknemers om zich te kunnen blijven professionaliseren. Het zijn immers de mensen die het mogelijk maken om een volwaardige kennis- en innovatiepartner, een ‘innovatiemotor voor de regio’ te zijn

Gesponsord