Deel dit artikel:

20 dec 2022

|

Maatschappij

Mobility designer MODYN wil pioneersrol in transitie naar leefbaardere wereld

De manier waarop mensen zich verplaatsen verandert constant, maar zelden (of nooit) gingen de mobiliteitsontwikkelingen zo snel als nu. Het ontwerp van mobiliteitstoepassingen, zoals de bus, trein, of fiets, is nu belangrijker dan ooit. Het is een vereiste dat ze schoon, duurzaam en inclusief zijn. Dat is precies de missie van mobiliteitsdesignbureau MODYN, waar ze tot het ideale design komen door zich tot in detail in de gebruiker te verdiepen en te verplaatsen. 

De mobiliteitsontwikkelingen richten zich voor een belangrijk deel op het leefbaarder maken van steden. “Je ziet duidelijk in het beleid terug dat steden minder auto’s en meer openbaar vervoer, voetgangers en fietsers willen”, zegt Gert-Jan Breugel, Managing Director van MODYN. “Neem bijvoorbeeld Amsterdam. Dat heeft vanaf 2024 in heel de stad een 30 kilometerzone aangekondigd, waardoor mensen die lopen of fietsen meer ruimte krijgen. Dat sluit prachtig aan op wat we bij MODYN doen: nadenken voor het oplossen van vervoer-sproblemen, zonder direct terug te grijpen op de auto.” 

De slogan van MODYN is ‘design that moves’. Dat is geen gelikte marketingtekst, maar een missie waar een concrete invulling aan wordt gegeven. “Onze klanten in beweging krijgen en de gebruikers van mobiliteitsoplossingen ‘raken’, dat is ons doel. Met innovatieve oplossingen zetten wij organisaties aan zich door te blijven ontwikkelen. Dat vertaalt zich door in vernieuwende mobiliteitsoplossingen waarmee de eindgebruikers serieus worden genomen.” 

In een recent grensverleggend en succesvol project komt de slogan goed tot uiting: Er werden elektrische stadsbussen ontworpen in samenwerking met VDL, de marktleider op dit gebied. MODYN ontwierp het exterieur, het interieur en de chauffeursomgeving. De Reuver: “Naast meer comfort voor de reiziger, heeft de bestuurder van de bus dankzij dit ontwerp een ergonomisch inclusievere en veiligere werkplek. We zien dat ons ontwerp nu her en der zelfs wordt verheven tot de norm. VDL en MODYN hebben hiermee dus echt een standaard gezet.” 

Het klantenbestand van MODYN is zeer divers. Naast VDL wordt nog met een flink aantal andere multinationals gewerkt, zoals1 Gazelle, DAF, Picnic en Thule. Dit strookt met de internationale ambities van MODYN om bij de top op het gebied van mobilitydesign te horen. 

Daarnaast wordt veel samengewerkt met startups die innovatieve ideeën hebben. Voor MODYN is het in dat geval de uitdaging om het goede uitgangspunt van de startup in een commercieel product om te zetten, vertelt Head of Design Rik de Reuver. “Startups, zoals Picnic, richten zich meestal op een specifiek probleem, dat heel erg leeft in de samenleving. Hun ideeën over de oplossing zijn vaak heel interessant, maar ook vrij technocratisch. Het is dan onze taak om daar een product van te maken waarmee mensen zich willen afficheren. Dat doen we door een die begrip te ontwikkelen voor de eindgebruiker, oftwel de klanten van onze klanten. Dit wil zeggen dat we ons tot in detail in de gebruiker inleven.” 

Om zich zo goed in te kunnen leven, moet MODYN wel eerst weten wie die gebruikers precies zijn. Dit wordt volgens Breugel dan ook minitieus in kaart gebracht: “We kijken bijvoorbeeld naar leeftijd, leefomgeving en lokale eisen. Als we eenmaal verschillende oplossingen hebben ontworpen, gaan we deze nog uitgebreid testen om te zien hoe een gebruiker erop reageert. 

“Doordat we het speelveld en de regels in mobiliteits branche goed kennen, kunnen we vooraf vertellen hoe je iets moet aanpakken in plaats van dat je achteraf moet bijsturen. Dat werkt wel zo prettig.” 

Na het doorlopen van dit hele proces komen we uiteindelijk tot een een product dat het best aansluit bij de belevingswerdeld van de gebruiker, binnen de kaders van de businesscase van onze klanten. Met deze werkwijze willen we met MODYN een pioneersrol vervullen in de transitie naar een leefbaardere wereld.” 

gert

www.modyn.com

Gesponsord