Deel dit artikel:

22 dec 2023

|

Gezondheid

RoboHouse brengt robotica naar het mkb

‘Wat kan er allemaal met robottechnologie en AI? Kan het ook voor procesoptimalisatie in mijn bedrijf zorgen?’ De schaarste aan technisch personeel en de uitval van oudere werknemers door fysiek zwaar werk maken die vragen extra actueel. Kan het anders, en hoe? Het TU Delft fieldlab RoboHouse beantwoordt die vragen voor het mkb in verschillende stappen. Zo werkt RoboHouse als ontwikkelafdeling voor bedrijven zonder ontwikkelafdeling.

Ondernemers willen hun processen steeds efficiënter en slimmer inrichten. Ook willen ze de productkwaliteit verbeteren. Dat kan in RoboHouse, een fieldlab op de TU Delft Campus. Het is een fysieke test- en ontwikkelomgeving voor robotica en AI.

Zo zochten RoboHouse en Newasco Textielreiniging De Hoop bijvoorbeeld uit hoe alle gechipte kledingstukken in een container in één keer gescand kunnen worden voor het assetbeheer, ook als er nat wasgoed tussen zit. Bruijnen: “De opgave bleek hier vooral neer te komen op het vinden van de optimale signaalsterkte van de scanner, zodat alle chips in een container werden gelezen, maar geen enkele in de container ernaast. Dat lukte.” 

Voor bouwer van zonnepanelen Exasun in Den Haag werd een concept voor productieautomatisering uitgedacht. “Het kan dus alle kanten op”, concludeert Bruijnen. “Als een concept in RoboHouse werkt, hebben wij ons ontwikkelwerk gedaan en verwijzen we het bedrijf naar een marktpartij die de uiteindelijke toepassing kan realiseren.” 

Efficiënter en slimmer
Overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen zoals Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan ontwikkelen in RoboHouse samen nieuwe technologieën en testen die. Deze verbinding tussen wetenschappers, studenten en bedrijfsleven verlaagt de drempel voor ondernemers om te innoveren met robotica.

“We vervullen een regionale functie voor de maakindustrie, tuinbouw, voedingsmiddelenindustrie, bouwsector, logistiek/retail en de zorg in vooral de Randstad”, zegt programmamanager RoboHouse Mark Bruijnen. “We vullen hiermee het gat in dat bestaat tussen de ontdekkingsfase en demonstratie, opschalen en vermarkten. Soms bestaat de oplossing al op de markt en weet een bedrijf dat niet. Bij tachtig procent van de aanvragen die wij krijgen, kunnen we verwijzen naar bestaande oplossingen. Maar als er alleen een technologie is ontdekt, helpen we het bedrijf in de ontwikkelfase richting een werkende toepassing. Juist aan die fase heeft het mkb behoefte.

mark-bruijnen.jpg
Mark Bruijnen, programmamanager RoboHouse

MKBdoet
Speciaal voor midden- en kleinbedrijven draait bij RoboHouse het innovatieprogramma MKBdoet. In het mkb ontbreken vaak de tijd en kennis om concreet met nieuwe technologieën aan de slag te gaan. In de setting van RoboHouse wordt dit een stuk gemakkelijker voor bedrijven. Bruijnen: “De doelgroep zijn start-ups en bedrijven met een jaaromzet van meer dan tien miljoen en vijftig of meer medewerkers. Er werkt een teamchef of operationeel manager die nadenkt over procesoptimalisatie, maar er is geen eigen ontwikkelafdeling om die optimalisatie uit te voeren.”

Kernvraag is: hoe kunnen robotica en technologie ondernemers en hun medewerkers ondersteunen? De experts van RoboHouse helpen bedrijven praktisch op weg met hun specifieke robotica-vraagstukken: ‘minder praten, sneller leren’. Zo krijgen bedrijven inzicht in de mogelijkheden van technologie en zien ze hoe andere ondernemers dit in de praktijk brengen.

Inspiratie, kennis, actie!
MKBdoet bestaat uit drie onderdelen. Het begint met inspiratie op een groeps-Demodag. Ondernemers maken kennis met nieuwe toegepaste technologieën in fieldlab RoboHouse. Bruijnen: “Door de mogelijkheden te tonen, bedenken ondernemers of die ook bij hen toepasbaar zijn. Zo kan een vonk overslaan in het herkennen van de eigen kansen.”

Een voorbeeld is het eenvoudig handmatig inleren van robots: een medewerker doet voor welke bewegingen er gemaakt moeten worden en vijf robots nemen die beweging vervolgens over.”

Als de kansen er liggen, komt kennisinventarisatie tijdens een Kennis Sprint aan de orde. Hierin  vergaren ondernemers met experts kennis: wat zijn oplossingsrichtingen om deze uitdaging weg te nemen? Is het technologisch haalbaar? “Hiermee krijgen ondernemers mogelijkheden aangereikt voor een oplossing”, zegt Bruijnen.

Het derde onderdeel is het valideren van de toepasbare technologie in een Actieplan: een één-op-één innovatieproject met het bedrijf. De experts zoeken in samenwerking met het bedrijf uit of de gekozen technologie het probleem kan oplossen. “Vaak kan dat, soms ook niet. Dat laatste voorkomt in elke geval investeringen die uiteindelijk niets opleveren. Aan een robot die stilstaat heeft een bedrijf niets.”  Het MKBdoet-programma wordt gesteund met subsidie. Dat betekent dat deze drie stappen met een waarde van vijftienduizend euro voor de ondernemer geheel kosteloos zijn.

Sense – think - act
Als robotica een oplossing kan bieden, maar die oplossing is nog niet kant-en-klaar op de markt,  kan een bedrijf besluiten te gaan investeren in innovatie-ontwikkeling met RoboHouse. We leren door te doen in een omgeving waarin fouten maken niet erg is.

Bruijnen: “Het gaat om oplossingen met sensoriek en intelligentie (zelflerend vermogen door AI) die de uiteindelijke actie aansturen. Een mooi voorbeeld vormt een toepassing bij Heineken. Daar hebben RoboHouse en TNO een robot ontwikkeld die razendsnel omgevallen flesjes van een lopende band raapt. Dit vervangt repetitief mensenwerk en voorkomt productiestops. Dergelijke technologie met snelheid en fijne motoriek is in allerlei productieomgevingen toepasbaar.”

Regionale benadering
MKBdoet gaat uit van een regionale benadering. De functie die RoboHouse in de Randstad vervult, vervullen MKB Robotiseert in Eindhoven en Perron 038 in Zwolle voor hun regio’s.


Meer weten? robohouse.nl/mkbdoet

Gesponsord