Deel dit artikel:

9. dec 2022

|

Industrie

Samen gaat het sneller

In juni van dit jaar heeft Shell de deu-ren van het onderzoekscentrum in Amsterdam geopend voor start-ups, scale-ups, academia en private en publieke bedrijven die aan de ener-gietransitie werken. Sinds de officiële opening met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, draagt het onderzoekscentrum de nieuwe naam, Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA). Op de campus werken verschillende partijen samen aan projecten die ervoor kunnen zorgen dat de energietransitie meer vaart krijgt. 

“Als geen ander beseffen we dat de vraag naar duurzame oplossingen op het gebied van energie de komen-de jaren sterk zal toenemen. De gestelde klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat nieuwe technologieen snel ontwikkeld moeten worden”, verklaart Ferry Winter, directeur van ETCA. “De vraagstuk-ken binnen de energietransitie zijn heel breed en er moet nu versnelt worden. Het samenwerken, delen en ontwikkelen van kennis met verschillende partijen is nodig om die vraagstukken aan te pakken. Om die reden zijn we met de open innovatie campus begonnen” gaat Winter verder.

Tot de eerste leden van de campus beho-ren onder andere ontwikkelaar van batte-rijtechnologie voor de scheepvaart Corvus Energy, multidisciplinair ingenieursbe-drijf IPSS, geavanceerd technologieaan-bieder Kongsberg, AI-softwaremaker C3.AI, Technip Energy, datakennisbedrijf Databricks, start-up Finno Exergy, Yo-kogawa, IT-dienstverlener Accenture, de Universiteit Utrecht en ontwikkelaar van bio-alternatieven Vertoro. Ook wordt er gekeken naar het samenwer-ken met start-ups en scale-ups die, door de partijen aangesloten bij ETCA, worden geholpen met het opschalen van hun technologie en het presenteren ervan in de markt. Dit kan zowel met als zonder Shell. “Dit is een energietransitiecampus waar wordt gewerkt aan energietransitievraag-stukken. Niet alleen voor Shell, maar ook voor andere bedrijven en de maatschappij in het algemeen.”, verklaart Winter.

Binnen het innovatiecentrum aan het IJ werkt Shell al meer dan honderd jaar aan het uitwerken van ideeën tot technologie-en. Een recent voorbeeld van innovatie binnen de energietransitie is de productie van 500 liter duurzame vliegtuigbrand-stof (SAF) die vorig jaar voor het eerst werd gebruikt op een reguliere vlucht van Amsterdam naar Madrid.

In de zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen in de energietransitie blijft het ecosysteem in ETCA groeien met organisaties die werken binnen thema’s als circulariteit, CO2-afvang, opslag en hergebruik, geothermie, hernieuwbare energie, waterstof, elektrificatie, duurza-me brandstoffen en CO2-reductie door bijvoorbeeld het beschermen van natuur.

Interesse? Neem contact op via www.energytransitioncampus.com 

Gesponsord