Deel dit artikel:

1. nov 2022

|

Industrie

Sustainability professional moet passen bij groeifase van bedrijf

Aandacht voor sustainability is op zich niet nieuw. Het werkveld van de sustainability professional daarente-gen heeft een duidelijke veranderslag ondergaan, constateert Kimberley Pérukel van Agri Food en Feed Re-cruitment & Executive Search (AFF). Zo wordt van de professional nadruk-kelijker verwacht dat die de bedrijfs-strategie ten aanzien van duurzaam-heid handen en voeten geeft.

Als het gaat om selectie van personeel zit AFF middenin het vraagstuk van vraag en aanbod. AFF geldt als toonaangeven-de recruitmentpartner voor selectie van kandidaten binnen de agrifoodsector. Het volledige scala van functies passeert daar-bij de revue, van management, finance, supply chain tot en met marketing, terwijl sustainability nog relatief een jonge loot is aan de stam. Jong én snelgroeiend.

Generiek valt te stellen dat een sustai-nability professional verantwoordelijk is voor het bepalen van de sustainabilitys-trategie. Implementatie, communicatie en integratie aangaande deze strategie maken daar uiteraard ook onderdeel van uit. “De juiste match tussen de opdracht-gever en de ideale kandidaat verschilt per organisatie en is sterk afhankelijk van de duurzaamheidsfase waarin het bedrijf zich bevindt. De één staat aan het begin van dit proces, de ander heeft al aantoonbare stappen gezet in het sustainability-traject. Daar waar de organisatie zich bevindt, bepaalt ook het type professional dat nodig is voor invulling van het vraagstuk”, aldus Kimberley Pérukel, die daarbij benadrukt dat een sustainability professional zich bewijst door projecten niet zelf uit te voeren, maar te leiden. “Hij of zij is de professional die iedereen in het bedrijf weet te enthousiasmeren. Dit werkveld is nog relatief jong, er zijn nog weinig mensen met een langjarige track record. Het is onze taak om daarbij de juiste professional aan de juiste opdrachtgever te linken.”

Wat betreft deze laatste opmerking, gezien het relatief jonge karakter van het werkveld, dringt de vraag zich op hoe AFF deze selectie aanvliegt. Oftewel: hoe vindt een bedrijf de juiste professional? AFF laat zich daarbij niet alleen zien als recruitmentpartner, maar manifesteert zich in dat proces tevens als consultant. Het bureau kijkt in overleg met het bedrijf namelijk ook naar de rol van sustainability in de organisatie. Timo de Smet, eveneens managing partner en collega van Pérukel: “Niet elk bedrijf zit op hetzelfde niveau. Daar waar de één een duidelijk strategisch beleid plus doelstellingen heeft geformuleerd, zit de volgende partij op een ander level in dat traject. Ook capabilities van teamleden zijn sterk verschillend per organisatie.”Als AFF dat eenmaal zuiver in kaart heeft gebracht, worden de professionals geselec-teerd met een relevante achtergrond en de juiste competenties, waarbij bijvoorbeeld wordt ingetuned op ervaring met life cycle analysis of internationele natureba-sed solutions. Competentiefit, inclusief de cultuurfit en (potentiële) passie voor het product, spelen een belangrijke rol bij het selecteren van de juiste kandidaten. “Op basis daarvan proberen we de aller-beste match te maken tussen bedrijf en professional, waarbij we aandacht hebben voor de selectie van de kandidaat, terwijl we daarnaast zorgen voor een goede begeleiding van de professional gedurende de eerste zes maanden in zijn werkomge-ving”, aldus Pérukel. Wat zeker aandacht vraagt, wil zij graag benadrukken, is dat de professional voldoende bevoegdheden krijgt om de voorgenomen veranderingen door te voeren. Als een bedrijf zich meer duurzaam wil manifesteren, moet hij niet tegen weerstand aanlopen om deze strate-gie vorm te geven.

De match tussen bedrijf en organisatie is verschillend van bedrijf tot bedrijf, hoewel AFF toch ook ziet dat er een soort van gemene deler bestaat. Bij bedrijven aan het begin van het duurzaamheidstraject zijn professionals vaak bezig met Scope1-vraagstukken, waarbij wordt gekeken naar o.a. CO2-uitstoot veroorzaakt door interne bronnen. Bij Scope2-vraagstukken wordt gekeken naar indirecte uitstoot, terwijl bij Scope3-vraagstukken wordt gestudeerd op uitstoot van CO2 waarop de organisatie geen invloed heeft en welke veranderingen in de keten zijn door te voeren. “De markt ontwikkelt zich, zou je kunnen zeggen. Zagen we vroeger dat een sustainability professional vooral bezig was met scope 1. Tegenwoordig zien we vaak dat organisaties iemand zoeken die zich ook mag richten op Scope 2 en Scope 3.”

 Meer weten?

Ga naar affrecruitment.nl

Gesponsord