Deel dit artikel:

17. jul 2023

|

Maatschappij

Veilige informatiestroom bespaart alle betrokkenen geld

Blockchain-technologie kan eraan bijdragen de financierbaarheid van het MKB te vergroten. Bovendien verlaagt dit het risico voor alle betrokkenen. Resultaat: de klant betaalt lagere rentepercentages, terwijl de bank die instapt toch een zeer gunstige verhouding tussen risico en opbrengst krijgt. Dat is de kracht van informatie.

In Nederland heeft ongeveer de helft van het MKB moeite met het krijgen van kredietverlening bij een bank. De banken schatten het risico als te hoog in. Die bedrijven zijn voor hun kredietverlening daarom aangewezen op een fintech, die een hogere rente berekent dan de bank. ABPaymentflows is een fintech, maar pakt de kredietverlening aan het MKB anders aan dan banken en andere fintechs.

Communities

De serviceverlening gaat uit van inherent veilige Blockchain-technologie (zie kader). Gerard Markerink is eigenaar van ABPaymentflows BV (ABP, licentiehouder), en organisator van kredietuitvoerder Your Capital Support NV (YCS). Communities met tienduizend of meer leden nodigt wij graag uit om zich aan te sluiten. Hij legt uit: “We richten onze software in voor deze klant-communities. De community heeft de klanten en deze hebben e-invoicing. De klant-community is hardware. De banken, die twee rekeningen per klant verstrekken, zijn ook hardware.”

 Daarnaast werkt het op basis van de hardware van een bank, in de vorm van een bankrekening. ABP verbindt hard- met software. Markerink: “De actie vindt plaats tussen YCS, bank en community. Tussen YCS  en ABP  zet ABP een roll-out partner in, die bestuurlijk een rol speelt. De banken en communities kunnen net als YCS een belang verwerven in elke community die als bank fungeert. Wij betrekken de bestuurlijke laag bij de bank en community.”

Inherent veilig

Het vernieuwende van ABPaymentflows zit hem in de blockchain-software. ABP brengt deze software van YCS in Microsoft Azure in. Markerink: “Die software zorgt ervoor, dat we inherent veilig kunnen werken, zonder tussenkomst van een notaris. In de blockchain zit het systeem van dubbel boekhouden met als derde onderdeel de grootboekrekening waaraan de kredietverlening is verbonden. Banken bieden tot nu toe nog niet zo’n blockchain-systeem aan hun klanten aan.”

 Essentieel is, dat ABPaymentflows in de blockchain-software realtime door klanten verstuurde facturen kan zien. Dat is nodig voor het nauwkeurig inschatten van het risico. Markerink: “Hoe beter het risico ingeschat kan worden, hoe lager de rente. En we hebben uit voorinformatie en de realtime facturen alle informatie die voor kredietverlening aan de klant noodzakelijk is.”

Gunstige switch

Het volledige systeem van ABPaymentflows zit nog iets ingewikkelder in elkaar. Markerink: “We werken met twee licenties. Bij de eerste licentie doet ABP zelf de screening van bedrijven uit de community die in aanmerking komen voor het InHouse Finance (IHF) krediet. Ze hebben onder andere drie jaar aan facturen overlegd, op basis waarvan wij bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat er geen verdachte transacties hebben plaatsgevonden. Bovendien komen bedrijven uit sommige risicosectoren niet in aanmerking voor deelname op de eerste licentie.”

 Omdat ABPaymentflows realtime inzicht in de facturen heeft en weet wat er in de facturen zit, kan het bijvoorbeeld twee keer per week als voorfinanciering een gestandaardiseerde betaling van 100.000 euro doen voor een bepaalde reeks aan facturen (‘slot’) in een blockchain. Daar zit natuurlijk nog altijd een bepaald risico in, dus wordt het via ons met geld van de bank voorgefinancierde bedrag gemaximeerd op 85% van de factuurtotalen. Dit risico is beheersbaar, zegt Markerink: “We kennen de debiteuren en slechte debiteuren werken we uit het ‘slot’.

 Voordelen

“Dit waterdichte systeem houdt in, dat het bedrijf feitelijk nauwelijks vorderingen op debiteuren meer heeft”, zegt Markerink, “omdat het de bedragen direct op de rekening courant krijgt. Voor de klant is het voordeel, dat het geen rekening-courantkrediet met de bijbehorende hoge rente hoeft te hebben, maar een veel lagere rente betaalt. Een klant die eenmaal het systeem van licentie één zit, gaat nooit meer weg.”

 Dat is overigens niet alleen vanwege het financiële voordeel, maar ook vanwege de inzichtelijke grafieken die we maken. “Die gebruiken we voor onze eigen informatie, maar bedrijven kunnen daar ook hun voordeel mee doen.”

 Voor de bank die meewerkt is er een ander voordeel, aldus Markerink: “In plaats van een bedrag aan debiteuren met het bijbehorende klantrisico komt er een zeer groot bedrag aan kastegoeden op de balans. Dat is een zeer prettige boekhoudkundige switch. Deze voordelen voor alle betrokkenen zijn mogelijk door de informatieflow in de blockchain.”

 Tweede licentie

Op basis van vraag heeft ABPaymentflows nog een licentie twee ontwikkeld. Klanten binnen de community die zich niet kwalificeren voor de eerste, komen in aanmerking voor deze tweede licentie. Markerink: “De bank die bankrekeningen aan onze klanten wil verstrekken, krijgt de gelegenheid via deze tweede licentie binnen ons Blockchain-systeem te werken.”

 Elke klant heeft twee rekeningen. Op de ontvangstrekening betaalt de klant van de YCS-kredietnemer. De bank verstrekt een LT annuïteiten-krediet. Afhankelijk van de hoogte van het krediet kan de bank bepalen of via vier keer per maand een gelijk bedrag aan klantbetalingen op de vrije rekening, na inning van de annuïteit leidt tot elk jaar een nieuwe leningsafspraak. De bank maakt zelf het contract met de klant op basis van rendement en risico-perceptie en geeft dit softwarematig door aan YCS. 

Gesponsord