Sluiten
Schouten & Nelissen: “Leren is het enige dat duurzaam concurrentievoordeel biedt”

Schouten & Nelissen: “Leren is het enige dat duurzaam concurrentievoordeel biedt”

Advertentie | nov 03, 2023
Schouten & Nelissen - Newsroom

Ruim 40 jaar geleden werd Schouten & Nelissen opgericht vanuit de overtuiging dat werk voor mensen de belangrijkste context is om zich in te blijven ontwikkelen. En dat daarvoor naast feitelijke kennis ook persoonlijke vaardigheden nodig zijn: hard én soft skills. Om deze gedachte kracht bij te zetten – mensen in hun werk en leven sterker te maken – verrichten wij doorlopend pionierswerk op het gebied van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Terwijl de wereld en de context van werk verandert, is deze unieke benadering voor mensen en organisaties blijvend relevant.

Bekijk alle artikelen

De arbeidmarkt zal de aankomende jaren nog krapper worden door vergrijzing. Ook worden er steeds andere vaardigheden gevraagd  door razendsnelle technlogische ontwikkelingen. Die combinatie maakt dat medewerkers zich moeten blijven ontwikkelen. Voor bedrijven loont het dus om als ze in hun mensen investeren. De manier van leren verandert intussen enorm, betogen CEO Camiel Gielkens en Chief AI Officer Rogier Gerritsma van opleidings- en trainingsbedrijf Schouten en Nelissen in Zaltbommel.   

Er woedt een ‘perfect storm”’, zegt Gielkens. “De technologische veranderingen gaan heel snel. Volgens cijfers van de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) zal 14% van de bestaande banen de komende vijftien jaar verdwijnen onder invloed van kunstmatige intelligentie (AI). Nog eens een derde van alle banen zal inhoudelijk sterk veranderen onder invloed van AI.”

Dat creëert een grote behoefte aan leren en aanpassen – en dat verandert de manier van leren. Gerritsma: “Wij zetten sterk in op AI om onze producten te verbeteren en het leren aan te passen op de behoefte van professionals om onze klanten optimaal te bedienen. Zo stelt AI ons in staat content te genereren die op de individuele behoefte is afgestemd. Daarnaast ontwikkelen we avatars die dankzij ChatGPT als sparring partner en coach van de individuele cursist kunnen dienen.”


Persoonlijk, adaptief, sociaal
Het doel van de inzet van AI bij het leren is drieledig, zegt Gielkens: “We zetten het in om het leren persoonlijker, adaptiever en socialer te maken. Persoonlijker, doordat we aan het begin een scan maken van de persoonlijkheid en leerbehoefte van de cursist en daarna diens vervolgreis met behulp van AI om zijn of haar specifieke noden heen bouwen. We bouwen de leerstof om de cursist heen om het leren zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte aan kennis en competenties en bij de persoonlijkheid.

Dat maakt leren leuker, ook voor mensen die het aanvankelijk misschien niet zo zien zitten. En tijdens het traject passen we het aanbod en de feedback van AI avatars aan op de manier waarop de cursist van het platform gebruikmaakt. Dat is het adaptieve aspect.” Gerritsma vult aan: “De AI wordt in ‘blended learning’ – een mix op maat van klassikaal onderwijs, online onderwijs en zelfstudie - in dienst van het individu gesteld. De cursist kan kiezen uit leren door lezen, video’s volgen en audio luisteren, waarbij het erom draait dat het geleerde persoonlijk en professioneel relevant is.”

Het sociale aspect komt naar voren in de manier waarop AI collega’s die bij elkaar passen aan elkaar kan koppelen.  “Het kan zijn dat ze hetzelfde nodig hebben of dat de ene juist al iets verder is dan de ander”, zegt Gerritsma. “Ze kunnen zich aan elkaar optrekken, elkaar helpen en van elkaar leren.”


Schaalbaar
Gunstige kosten zijn bij de grote opleidingsbehoeften in de komende tijd belangrijk. Gielkens: “Ook daar draagt AI aan bij; het maakt persoonlijk onderwijs schaalbaar. Dat brengt binnen bereik wat bij Schouten & Nelissen al vanaf de assertiviteitstrainingen aan het einde van de jaren zeventig van Jan Schouten op TV voorop heeft gestaan: zoveel mogelijk professionals van A naar B brengen. Dat was destijds ‘one size fits all’, terwijl de technologie ons nu de mogelijkheid biedt het leren te individualiseren, waardoor het makkelijk, sneller en beter gaat. Veel cursisten zijn dolblij met de nieuwe mogelijkheden en worden er heel enthousiast van.”

Schouten en Nelissen is nog lang niet klaar met AI. Gerritsma: “Zo gaan we met hulp van AI cursussen op maat maken waarbij we kunnen putten uit veertig jaar aan eigen cursus-content inclusief beschikbare openbare content. Onder het label Relevance bieden we cursussen aan in 65 landen. Met behulp van AI kunnen we onze content vrijwel moeiteloos in alle vormen en talen converteren: van tekst naar audio of naar (avatar)video met uitstekende lipsynchronisatie en ondertiteling. Dat kan grotendeels geautomatiseerd – wat natuurlijk niet betekent dat we alles wat richting de klant gaat niet tot in detail laten controleren door professionals.” 


Duurzaam concurrentievoordeel
“Leren en ontwikkelen is van een taak die HR erbij kreeg inmiddels verschoven naar een prioriteit  voor (top)managers”, stelt Gielkens vast. “Nog niet in elk bedrijf is dat zo, maar wie achter de feiten aan blijft lopen, doet zijn organisatie tekort en zet zichzelf uiteindelijk buitenspel. Leren is de enige factor die duurzaam concurrentievoordeel biedt. Met de tekorten op de arbeidsmarkt kun je er helemaal beter voor zorgen dat de je de goede mensen die je al hebt, de mogelijkheden geeft om zich verder te ontwikkelen of zichzelf opnieuw uit te vinden. Leren en innoveren wijzen de weg naar economisch succes. AI is inmiddels een essentiële factor voor innovatie. We kunnen wat dat betreft in Nederland nog wel wat beter ons best doen op het gebied van optimalisatie door data-analyse met Big Data en AI.”

AI feiten
De meest complete digitale versie van de Encyclopædia Britannica bevat ongeveer 120.000 lemma’s met 44 miljoen woorden (bron: Wikipedia). Ter vergelijking: de onderliggende database van Large Language Model Google Bard, dat tekst begrijpt en genereert ongeveer zoals mensen dat doen, is gebaseerd op ongeveer 1,56 triljoen woorden. Dat is een miljard maal zoveel. Mensen kunnen in databases maximaal zes verschillende parameters vergelijken om de verbanden in data te zien. AI kan dat met veel meer parameters tegelijk; zo bevat ChatGTP 1,9 Terabyte aan verbindingen. ChatGPT had binnen twee maanden na lancering honderd miljoen gebruikers. Inmiddels zijn het er 185 miljoen. TikTok had negen maanden nodig om op honderd miljoen gebruikers te komen.
(Bron: Reuters)

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024