Terug naar Aon

Deel dit artikel:

1 nov 2023

|

Gesponsord

Aandacht voor de mens achter de zakenreiziger

Zakelijk reizen is voor veel werkgevers een must om hun missie te vervullen en doelen te realiseren. Bestuurders bezoeken andere landen om de nieuwe strategie toe te lichten, specialisten en techneuten reizen naar het buitenland voor projecten en onderhoud en jong talent doet een management traineeship in het buitenland. Tegelijkertijd zien we ook dat het broodnodige, internationale talent vanuit het thuisland wil blijven werken maar regelmatig naar kantoor moet voor afstemming, teambuilding en begrip van de bedrijfscultuur. Het zakenreizen kwam bijna tot stilstand tijdens de coronapandemie, maar is de afgelopen jaren weer stevig in opmars. Organisaties worden zich steeds bewuster van de risico’s die zakelijk reizen met zich meebrengt, zoals medische of veiligheidsissues. Het welzijn van de zakenreiziger krijgt steeds meer aandacht.

Jaarlijks onderzoek
Aon voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ontwikkelingen van internationale mobiliteit bij werkgevers
in alle  sectoren. In de figuur ziet u de top 6 uitdagingen waarmee werkgevers worstelen. Kostenbeheersing, veiligheid, welzijn en compliance zijn momenteel de voornaamste hoofdbrekens bij werkgevers. Bij zakelijk reizen zijn vaak meerdere bedrijfsonderdelen betrokken: de reiziger zelf, Finance, Procurement en HR. Ieder kijkt met zijn eigen bril naar dit onderwerp en heeft zijn eigen aandachtspunten. De reiziger vertrouwt erop dat alles vast wel goed geregeld is. Finance en Procurement kijken vooral naar wat het allemaal mag kosten, hoe de reis verzekerd moet worden en of het imago niet wordt aangetast in geval van een calamiteit. HR heeft vaak het reisbeleid onder haar hoede, waarin vaak alleen staat waar en hoe je ticket en hotel mag boeken. Wanneer deze onderdelen nauwelijks verbonden zijn, ontstaan er mogelijk hiaten in het veilige vangnet wanneer er iets mis gaat onderweg en er snel gehandeld moet worden. Er is vaak geen duidelijk protocol, met het risico op miscommunicatie, vertraging, onvoldoende hulp en financiële tegenvallers of zelfs imagoschade als gevolg. Het is daarom belangrijk dat we alle betrokken partijen samenbrengen om een goed en compleet beleid neer te zetten, waarbij de mens centraal staat.


Investeer in een ‘culture of care’
Voor werkgevers wordt het steeds belangrijker te investeren in de ‘culture of care’ voor reizende medewerkers. Een werkgever wilt immers meer doen dan alleen het vervullen van de minimale norm van zorgplicht.

Daarom ter afsluiting 6 vragen geormuleerd die een werkgever zichzelf zou moeten stellen, geïnspireerd door situaties die we in de praktijk veel zien:

1. Hoe aantrekkelijk is uw huidige reisbeleid voor het aantrekken en behouden van talent, en qua veiligheid en welzijn?

2. Hoe compliant is uw reisbeleid? Bent u op de hoogte van de wetgeving voor zakenreizigers in het gastland?

3. Sluit uw zakenreisverzekering aan op alle lokale wetten en regelgeving en uw eigen doelgroepen (zakenreizigers, expats, short termers, remote werkers)?

4. Weten u en uw medewerkers hoe te handelen bij noodsituaties en crises op reis?

5. Heeft u een Veilig Reizenbeleid waarin u communiceert wat u van uw medewerkers verwacht ter voorbereiding op, tijdens en na afloop van de reis?

Voldoet uw reisbeleid aan de ISO 31030-norm (www.checkmytravelrisk.com)?
Als Aon dragen we graag bij aan het veiliger reizen van de medewerker.

Top 6 trends uit ons onderzoek van 2023:

1. Opkomst van nieuwe vormen van internationaal werken.

2. Nieuwe technologie als alternatief voor zakelijk reizen.

3. De beperkende werking op zakenreizen door ESG-doelen (milieu, sociaal en bestuur)

4. Kritischer beoordelen van de ROI (wat levert een reis op?) door onzekere tijden, hoge inflatie, sterk stijgende kosten en krimpende marges.

5. Schaarste aan talent kan leiden tot meer reizen, omdat deze vaak internationaal moeten worden geworven. 

6. Meer focus op veerkracht, veiligheid en welzijn van medewerkers. Dit vraagt om stevig reisbeleid en bestuurlijke uitvoering die hieraan bijdragen.

Gesponsord