Deel dit artikel:

1 dec 2023

|

Levensstijl

Balanceren kun je van (elkaar) leren: de Singaporese strategie voor een leefbare stad

Vraag eenieder die naar Singapore afreist, inclusief ikzelf, wat hen als eerste opvalt: het weelderige groen langs de weg, in de architectuur en in de parken. Als u op doorreis bent en ook zojuist in nabije steden als Bangkok, Jakarta en Kuala Lumpur deelgenomen heeft aan het verkeer voelt het contrast met Singapore des te groter aan. De planners van Singapore moeten in de doorontwikkeling van de stad continu leefbaarheid, duurzaamheid en efficiëntie behouden. Een ware balanceer act, waarbij economie, maatschappij en veiligheid concurreren en veel gerealiseerd moet worden op een oppervlakte de helft van de provincie Utrecht voor haar 5,5 miljoen inwoners.

Groen-behoud, bereikbaarheid en publieke ruimtes voor recreatie en ontmoeting worden als belangrijke voorwaarden gezien voor een leefbare stad. Al sinds het eerste masterplan in de jaren 60 wordt dit in evenwicht gehouden met de snelle verstedelijking, industrialisatie en economische groei die Singapore doormaakte. In true Singapore fashion is ook stedelijke inrichting een kwestie van lange termijn visie, integraal beleid en strakke implementatie met de overheid aan het roer. Maar net als Nederland hikt ook de Singaporese woningmarkt tegen limieten, en met een vergrijzende maar groeiende bevolking, minder multigenerationele en meer 1-2 persoon huishoudens veranderen de behoeftes. Daarnaast zijn er grote import afhankelijkheden op het gebied van voedsel, energie en water waar Singapore zelf in wil voorzien, en deelt het de dreigingen van een stijgende zeespiegel met de rest van de wereld. Al met al een plek waar verschillende stedelijke uitdagingen sneller, geconcentreerder en wellicht eerder dan in onze steden samenkomen. Singapore stelt zich dan ook internationaal op als proeftuin om stedelijke innovaties te testen en tentoon te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van autonome voertuigen, verticale landbouw, en groene en duurzame architectuur. Kansen om van Singapore te leren, maar ook om Nederlandse expertise in te brengen.


Aan de tekentafel durft Singapore tijdig kostbare aanpassingen door te voeren, zoals de verplaatsing van de haven en decentralisatie van haar financiële centrum om woon-werkverkeer te verkorten, en innovatieve projecten voor landaanwinning (wederom kansen voor Nederlands bedrijfsleven), om daar later profijt van te hebben. De aanpassingen doet Smart Nation Singapore data-gedreven, onder andere door beweging en omgeving gebruikersdata van inwoners te verzamelen middels camera’s, apps en OV chipkaarten, het ontmoedigen van privé autobezit door beperkte en dure vergunningen en een sluitend metro en bus systeem aangevuld met deelmobiliteit. De perceptie van privacy net zoals de wet- en regelgeving zijn dan ook anders in Singapore. Men bewondert de Nederlandse aanpak op het gebied van mobiliteit en stedelijke inrichting, en hoe er publiek en privaat samengewerkt wordt aan complexe vraagstukken met vele stakeholders. Een voordeel van het Nederlandse poldermodel en de werkwijze die daarbij komt kijken.


Als kleine, dichtbevolkte maar vooruitstrevende landen worstelen Nederland en Singapore met dezelfde vragen, en kunnen we samenwerken aan oplossingen. De Ambassade organiseert evenementen die bijvoorbeeld overheden helpen om van elkaars aanpak en ervaringen te leren, maar ook om concrete partnerschappen tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen op te zetten. Volgend jaar brengen we Singaporese en Nederlandse ecosystemen samen op het gebied van klimaat adaptatie, water en digitalisering. Onderwerpen waar we elkaar in het bijzonder kunnen vinden. 

Gesponsord