Deel dit artikel:

21. dec 2021

|

Maatschappij

Een wereld te winnen Samenwerking, lef en daadkracht zijn essentieel

Hoogheemraad Bas Knapp is als jongste bestuurder bij het oudste waterschap van Nederland de portefeuillehouder klimaatbestendige stad. De 23-jarige bestuurder heeft een duidelijke visie: onze leefomgeving gezonder, klimaat robuuster en duurzamer maken. ‘Kijken we naar een oude binnenstad, dan zie je een watersysteem dat onvoldoende is toegerust op het veranderende klimaat. Logisch ook, de bebouwing is een aantal eeuwen geleden tot stand gekomen, onder compleet andere omstandigheden.’

‘We staan voor een enorme opgave, daarin moeten we samen optrekken met andere overheden. We stellen als waterschap al strategische samenwerkingsagenda’s op met gemeenten, nu moeten we ze concreter maken en door vertalen naar de praktijk. Dat vraagt niet alleen om een langetermijnvisie van betrokken bestuurders, maar ook om daadkracht. Wát gaan we doen? Hóe kunnen we dat doen? Bij de praktische invulling van ons beleid en het aanpassen van watersystemen valt nog een wereld te winnen. Een simpel voorbeeld? Als bijvoorbeeld de gemeente Haarlem de straat openbreekt voor werkzaamheden, dan zouden we direct naar oplossingen voor extra waterberging kunnen kijken. Meekoppelkansen noemen we dat, dus aanhaken op werkzaamheden die toch al moeten plaatsvinden.’ 


Echt wel sexy en urgent

‘De gemeente heeft in dit proces een sleutelrol, nauwe samenwerking is echt een must. Dat geldt uiteraard niet alleen voor Haarlem. Gemeenten staan dichter bij de mensen, wij zijn toch een relatief onbekende overheid. Wat doet een waterschap eigenlijk? Mensen betalen waterschapsbelasting, maar waarom? Wat doen wij met dat geld? Rijnland zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water. Met goed waterbeheer en afvalwaterzuivering dragen we bij aan de volksgezondheid, de waterveiligheid en de economie. Dat is het hart van ons werk en dat verandert niet. Maar hoe we onze taken uitvoeren, verandert wel. Ontwikkelingen als klimaatverandering, verstedelijking, veranderingen in de landbouw en nieuwe technologie vereisen dit. Dus naast intensieve samenwerking met gemeenten moeten wij ook zelf onze inwoners beter betrekken en informeren. Waterbeheer is voor velen geen sexy onderwerp en dat is onterecht. Als gevolg van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel krijgen steeds meer landen te maken met dezelfde uitdagingen als Nederland. Vanuit het buitenland wordt vol bewondering gekeken naar hoe wij het water soms bedwingen en soms de ruimte geven. En de urgentie is ook groot. Watermanagement is geen uitdaging voor later, maar moeten we nu en blijvend doorontwikkelen en daar hebben we alle mensen voor nodig. Daarom moeten we mensen verleiden om mee te doen, met heldere communicatie en goede uitleg. Daarbij is het van belang dat we ons nóg beter verplaatsen in de inwoners. Alleen zo kunnen we hen meenemen in het bereiken van onze doelen.’ 


Tegels eruit, groen erin

Mijn persoonlijke wens? Allereerst dat klimaatbestendigheid hoog op álle bestuurlijke agenda’s komt te staan en meer leidend wordt in de ruimtelijke inrichting. Het is een heel goed signaal dat ook het nieuwe kabinet rekening houdt met klimaatverandering door water en bodem sturend te laten zijn in het coalitieakkoord. Voor ons als waterschap is het al langer de wens om eerder betrokken te worden bij ruimtelijke planvorming. Verder kunnen ook inwoners wat doen. Ik hoop dat zij de trend loslaten van al die antracietkleurige tegels in de tuin; meer groen in de binnenstad is echt belangrijk. En de aanleg van extra groene en blauwe daken is niet alleen goed voor de berging van regenwater tijdens stortbuien, maar draagt ook bij aan verkoeling in hete zomers. En laten we het plaatsen van een regenton niet vergeten…

Ik weet dat klimaatbestendigheid vooral leeft op het moment dat het misgaat, bijvoorbeeld tijdens een piekbui. Want dan ervaren mensen de overlast. Wij moeten vanuit Rijnland ervoor zorgen dat we die sense of urgency blijvend aanwakkeren!

Gesponsord