Deel dit artikel:

29. mrt 2024

|

Levensstijl

Juridische uitdagingen bij internationaal thuiswerken: een gids voor Nederlandse ondernemers

Journalist: Edith Nordmann

|

Foto: Suzan Alberts

In het hedendaagse digitale tijdperk, waar de grenzen van werkplekken vervagen, omarmen steeds meer Nederlandse ondernemingen het concept van internationaal thuiswerken. Deze ontwikkeling biedt werknemers ongekende flexibiliteit en vrijheid , maar gaat gepaard met complexe juridische uitdagingen op het gebied van sociale zekerheid, pensioenregelingen, en het risico van het onbewust creëren van een vaste inrichting. Met name die onbedoelde vaste inrichting kan tot structureel zeer kostbare gevolgen leiden. Voordat u als aardige werkgever uw werknemer het internationaal thuiswerken toestaat, moet u zich echt goed verdiepen in de relevante regelgeving en de juiste voorzorgsmaatregelen treffen.

Sociale zekerheid en pensioen bij (langdurig) verblijf in het buitenland Een van de kernpunten bij internationaal thuiswerken is de impact op sociale zekerheid en pensioenopbouw van werknemers die regelmatig vanuit buitenland thuiswerken. Afhankelijk van de duur en locatie van het verblijf kunnen werknemers onderworpen zijn aan de sociale zekerheidswetgeving van het gastland; vaak geldt dat elk land waar 25% van de tijd gewerkt wordt sociale premies mag heffen. De premieplichtigheid in het buitenland heeft echter gevolgen in Nederland! Werkgevers dienen nauwkeurig de regels omtrent detachering en de toepasselijke internationale verdragen te onderzoeken om de sociale zekerheidspositie van hun werknemers te waarborgen. In september 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat KLM 2 piloten die in Zwitserland woonden en voor KLM werkten, had moeten waarschuwen voor de fiscale gevolgen van de verdragswijziging waardoor zij Euro 600.000 respectievelijk 1,1 miljoen moesten nabetalen. De HR oordeelde dat het slecht werkgeverschap was van KLM om dit niet op eigen initiatief te hebben uitgezocht. Kortom, de werkgever heeft nogal een verregaande onderzoeksplicht als hij internationaal wonen en werken toestaat!

Onbedoeld een vaste inrichting creëren Een ander significant risico bij internationaal thuiswerken is het onbedoeld vestigen van een ‘vaste inrichting’ in een ander land, met onderwerping aan belasting in dat land. Als een werknemer voor een substantiële periode, vaak zes maanden of langer, vanuit een buitenlandse locatie werkt, kan dit door lokale belastingautoriteiten geïnterpreteerd worden als een vaste inrichting van het Nederlandse bedrijf, met als gevolg onverwachte belastingverplichtingen. (In Denemarken bijvoorbeeld, geldt dit in bepaalde situaties al vanaf dag 1!) Dit vraagt om een zorgvuldige planning en het vaststellen van duidelijke richtlijnen omtrent waar en hoe lang werknemers in het buitenland kunnen werken.

Het belang van duidelijke afspraken en regelgeving Om bovengenoemde risico’s te mitigeren, is het cruciaal dat werkgevers en werknemers duidelijke afspraken maken die in gedetailleerde arbeidsovereenkomsten en interne reglementen vastgelegd moeten worden. Vergeet niet de werknemer hiervoor te laten tekenen! Vermeld daarbij vooral de duur van het verblijf in het buitenland en de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot sociale zekerheid en pensioen , en de naleving van lokale wetgeving.

Het kan, maar wees goed voorbereid Hoewel internationaal thuiswerken aanzienlijke voordelen biedt voor werknemers en werkgevers, vereist het een zorgvuldige juridische afweging. Door proactief de regelgeving omtrent sociale zekerheid, pensioen, en het onbedoeld creëren van een vaste inrichting aan te pakken, kunnen Nederlandse ondernemers de voordelen van deze flexibele werkarrangementen benutten. Heldere communicatie, gedetailleerde afspraken, en een goed begrip van internationale wet- en regelgeving zijn essentieel om succesvol te navigeren in de wereld van internationaal ondernemen en vooral thuiswerken.

Gesponsord