Deel dit artikel:

4 jul 2022

|

Maatschappij

MAIN Energie laat haar klanten vooroplopen in de energietransitie

MAIN Energie is de ondernemende energiepartner die de regierol op zich neemt in een steeds complexer wordende energiemarkt. De energietransitie is in volle gang en doordat de energieprijzen in een jaar tijd vijf keer zo hoog zijn geworden, speelt energie een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering van veel bedrijven. MAIN levert dus niet alleen energie, maar ook regie om zo haar klanten te helpen in het besparen, verduurzamen en optimaliseren van energie. In deze turbulente energietijd is dat meer nodig dan ooit.

Helaas, Arjan Woerdeman en Rob Mossel, respectievelijk business developer en commercieel directeur bij MAIN Energie, beschikken niet over een glazen bol. Ze weten niet wanneer de oorlog in Oekraïne is afgelopen en ze weten niet wat het weer gaat doen komende winterperiode. Mossel: “In het voorjaar van 2021 bleef het koud en raakten de gasvoorraden leger en leger. Echter, in de zomer daalde de gasprijs onvoldoende om de opslagen te gaan vullen. In het najaar van 2021 stegen de prijzen doordat dat we mogelijk konden rekenen op koude omstandigheden. Die stijging kreeg bovendien een extra impuls door tekort aan LNG, dat vooral werd vervoerd naar China en overig Azië. Ook zorgde de geringe gasopslagen nog steeds voor stress in de markt. En dan breekt er ook nog oorlog uit.”

Wat Mossel daarmee wil benadrukken, is dat je tal van financiële en strategische toekomstvoorspellingen op gasprijzen kunt loslaten, maar dat je tegelijkertijd met tal van eventualiteiten rekening moet houden. Waar Woerdeman en Mossel zich wel aan wagen, is een generieke prognose wat betreft de energieprijzen. Het is waarschijnlijker dat ze structureel op hoog niveau blijven dan dat ze gaan dalen. Woerdeman: “Dit zou mogelijk de energietransitie kunnen versnellen. Door de hogere energieprijzen is het lucratiever om te investeren in energiebesparende maatregelen. Nieuwe alternatieven, zoals groene waterstof worden bekeken. Op zich zijn signalen daaromtrent hoopgevend, maar hier zullen we op korte termijn geen gebruik van kunnen maken. 

 schermafbeelding-2022-07-04-om-09-41-54.png


Deze omstandigheid van structureel hoge energieprijzen heeft ervoor gezorgd dat de Europese Unie de energietransitie wil versnellen. MAIN was deze weg al enige tijd geleden ingeslagen. Maar zonder enige uitdaging gaat de energietransitie niet. Zo kan het elektriciteitsnet in Nederland de hoeveelheid energie opgewekt met de zon op bepaalde momenten niet aan, waardoor netbeheerders zonnepanelen tijdelijk uitschakelen. 

 schermafbeelding-2022-07-04-om-09-42-01.png


Vrijwel alle regio’s in Nederland hebben te kampen met een overvol energienetwerk. Deze energiecongestie betekent onder andere dat bedrijven in verschillende gebieden, waaronder Noord-Brabant en Limburg, geen nieuwe aansluitingen meer kunnen krijgen. Mossel: “Waar je nu veel meer naar moet kijken, is het in balans brengen van vraag en aanbod. Als bedrijven zonnestroom van zonnepanelen niet meer kwijt kunnen, kan het een optie zijn om te kiezen voor batterijopslag. Die kan ervoor zorgen dat je de eigen opgewekte elektriciteit oplaadt voor het moment dat je het kunt gebruiken. Bij het decentraal opwekken van energie is het een uitdaging om te komen tot een structuur van het slim op- en afschakelen van vraag en aanbod, waarbij ook vooral wordt gekeken naar een aantrekkelijke terugverdientijd.”

 


De basis voor een verantwoord en slim energieverbruik wordt gelegd in een aantal stappen, besluiten Woerdeman en Mossel. En MAIN Energie is graag bereid om die structuur samen met de klant duidelijk te krijgen. Stap één is het verkrijgen van inzicht van de energiestromen en het energieverbruik door middel van data. Woerdeman: “Zonder data is het onmogelijk om je energieverbruik te beoordelen. Wij koppelen individuele klanten benchmarks terug om te laten zien of ze afwijken of juist in de pas lopen met collega-bedrijven van dezelfde grootte. Als er sprake is van een afwijking, dan ontstaat er een noodzaak om hun verbruik kritisch te gaan bekijken.” Veel bedrijven hebben nog onvoldoende inzicht. Zo zien we soms dat in kantoorcomplexen de ventilatie om vier uur ’s morgens al aangaat, terwijl de eerste medewerkers pas om acht uur binnenkomen. “Na het hebben van inzicht kan er worden gekeken naar het besparingspotentieel en kun je beginnen met stap twee; het optimaliseren van het energieproces en kosten besparen”, aldus Mossel. Tijdens deze stap wordt er samen met de klant gekeken waar en hoe de besparingen kunnen worden doorgezet. Zo wordt er gekeken naar optimalisaties van bedrijfstijden of van gasinstallaties. Als het energieverbruik zo efficiënt mogelijk is ingericht, dan kunnen we het verbruiksprofiel nog verder optimaliseren door ook gebruik te maken van duurzame opwek, mogelijk in combinatie met een batterij.

Gesponsord