Deel dit artikel:

26 jul 2023

|

Maatschappij

Met strategie gebaseerd op SDG’s maakt Corbion positieve impact

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn al sinds 2015 een belangrijke blauwdruk, met ‘vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst’ als ultieme doel. Het is niet alleen voor het beleid van staten een betekenisvol raamwerk, maar ook voor de strategie van bedrijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor biotechconcern Corbion, dat het beleid volledig in lijn bracht met de SDG’s. “En deze strategie levert heel veel positieve impact op”, zegt vice-president sustainability Diana Visser.

Corbion is een Nederlands bedrijf dat wereldwijd actief is, met 13 productielocaties en ongeveer 2500 medewerkers. Het droeg tot 2013 de naam Centrale Suiker Maatschappij (CSM) en werd opgericht in 1919. Vandaag de dag is de productie van biobased ingrediënten voor onder andere de voedings-, medische en bioplastics industrie de hoofdactiviteit van Corbion. Het is al meer dan tachtig jaar geleden -SDG’s of Verenigde Naties bestonden nog niet eens- dat Corbion begon met het produceren van melkzuur, waarin het marktleider is. Melkzuur vervangt in heel veel industrieen ingredienten die op aardolie gebaseerd zijn en duurzaamheid is tot de dag van vandaag in het DNA van het bedrijf blijven zitten.

De huidige strategie van Corbion, genaamd ‘Advance 2025’, is volledig in lijn gebracht met drie SDG: een wereld zonder honger (SDG 2), goede gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG 3) en duurzame productie en consumptie, voor het behoud van de planeet (SDG 12). Advance 2025 bevat concrete targets voor 2025 en 2030. De voortgang wordt zeer precies gemonitord, onder andere met behulp  van ‘life cycle assessments’ (LCA’s): per product wordt gekeken naar onder meer energiegebruik, grondstoffengebruik en milieu-impact.

Corbion koos voor een focus op 3 specifieke SDG’s, omdat het bedrijf denkt op die gebieden de grootste positieve impact te kunnen hebben. Visser: “Om zoveel mogelijk bij te dragen, helpt het om je te richten op de dingen die je het beste kunt. Als we ons bezig zouden houden met alle 17 SDG’s, verlies je de focus en krijg je uiteindelijk minder voor elkaar.”

 Terugdringen van honger

Het is, gezien de bedrijfsactiviteiten van Corbion, logisch dat een wereld zonder honger 1 van de 3 doelen is, legt Visser uit: “Wat dit bedrijf in de basis doet, is hernieuwbare grondstoffen omzetten in ingrediënten. Die kunnen meerdere toepassingen hebben en zijn bruikbaar in verschillende sectoren. Voor voedsel bijvoorbeeld: Onze producten verlengen de houdbaarheid. Dat is belangrijk, want zo neemt de voedselverspilling af. Het is echt nodig om beter met het beschikbare voedsel om te gaan, want op dit moment gaat maar liefst 30 procent de prullenbak in.

Corbion draagt ook op andere manieren bij aan het zorgen voor voldoende voeding De groeiende wereldbevolking zorgt voor een toename in de vraag naar gekweekte vis en schaaldieren. Bij de productie van heirvan wordt gebruik gemaakt van ingrediënten zoals vismeel en visolie en deze komen uit de oceaan. Onze oceanen kunnen de toenemende vraag naar visolie niet meer op een duurzame manier aan.  Een van de ingrediënten die Corbion maakt, is te gebruiken als alternatief, waardoor minder visolie nodig is en het idealiter overbodig wordt. “En dat is zeker geen toekomstmuziek, het gebeurt nu al en is aan het groeien. Wij blijven intussen hard werken om het product nog beter te maken”, aldus Visser.

SDG 3 gaat over een goede gezondheid en welzijn voor alle mensen. Om dat voor elkaar te krijgen, is veilig voedsel een basisvoorwaarde. “Die veiligheid kunnen wij vergroten”, vertelt Visser. “Een concreet voorbeeld is ons product dat de groei van de ziekteverwekker listeria in voedsel voorkomt. Met dit product leveren we dus een bijdrage aan de gezondheid van mensen.”

In lijn met Parijs en Fit for 55

De keuze van Corbion voor SDG 12 is eveneens goed verklaarbaar, aangezien de biobased-producten van het bedrijf als alternatief voor eindige fossiele grondstoffen in te zetten zijn, wat bijdraagt aan het opzetten van een circulaire economie. Ook heeft Corbion concrete doelen voor de eigen fabrieken gesteld: ze moeten minder CO2 uitstoten en afval hergbruiken.

Als tweede Nederlandse chemiebedrijf ontving Corbion in 2019 goedkeuring van het Science Based Targets Initiative voor zijn duurzaamheidstargets. Dit initiatief is in het leven geroepen om bedrijven te helpen vast te stellen wat ze moeten doen om te voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor Corbion houdt het in dat het in 2030 zijn absolute uitstoot uit Scope I enII (directe en indirecte emissies gerelateerd aan bijvoorbeeld grondstoffen en energie) met 38 procent moet hebben verminderd en Scope  III (indirecte emissies gerelateerd aan activiteiten van andere partijen in de waardeketen) met 24% per 1000 kilo moet hebben verlaagd ten opzichte van 2021. “Ons doel is  om de uitstoot zodanig te reduceren, dat het in lijn is met een maximale wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden celsius. Dat is de meest ambitieuze doelstelling van Parijs. We voldoen dan overigens ook gelijk aan de Fit for 55-maatregelen van de EU, die tot 55 procent CO2-reductie in 2030 moeten leiden.”


Op de lange en uitdagende reis naar het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen, gaat veel aandacht en geld naar de grootste CO2-uitstoters. Dat is niet geheel onlogisch, want daar valt immers de meeste uitstoot te reduceren. Toch zou het verstandig zijn als ook partijen die al langer op de goede weg zijn op steun kunnen rekenen, vindt Visser. “Wij stoten erg weinig uit, maar dragen met onze producten wel heel veel bij aan het naar beneden brengen van de uitstoot van verschillende sectoren. Het zou dan ook mooi zijn als de overheid daar oog voor heeft en partijen als Corbion nog een extra zetje in de goede richting geeft.”

Gesponsord