Deel dit artikel:

27 sep 2022

|

Maatschappij

Nederland internationale topscorer door sterk verbonden LSH ecosysteem

|

Foto: Janita Sassen

De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland gaf een nieuw momentum en daarmee nieuwe kansen. Samen met de stakeholders in het Life Sciences & Health-ecosysteem stelde ik de afgelopen jaren een ambitieus Actieprogramma op om de LSH-sector te versterken en het internationale profiel daarvan te versterken. Het Actieprogramma liet zien hoe deze doelstelling op een duurzame manier gerealiseerd kan worden op drie terreinen: het bevorderen van gezondheid, het vergroten van het nationale verdienvermogen en duurzaam ondernemen. De internationaal toonaangevende LSH-regio’s en scienceparken nam ik als uitgangspunt voor die nationale agenda. Veel partijen in de regionale LSH ecosystemen van academie tot bedrijfsleven hebben zich enorm ingespannen om mede vorm te geven aan wat er nodig is om Nederland stevig aan de wereldtop te positioneren. En om zichtbaar te maken wat onze nationale sterktes zijn.

 


Nederland is een klein land en is er zoveel om trots op te zijn. En toch blijven we bescheiden en lijken we de potentie van ons land onvoldoende te zien. Terwijl het biofarmaceutisch cluster de afgelopen jaren in Nederland – ook internationaal – steeds meer zichtbaar is geworden. Recent bleek nog uit een vergelijking die Nature Biotechnology maakte van mondiale health biotech sectors dat de Nederlandse biotechsector met een zesde plaats een opvallend hoge ranking heeft. En verassend genoeg nu voorloopt op de drie grote Europese grootmachten: het VK, Duitsland en Frankrijk. We hebben hier in Nederland inderdaad een uniek ecosysteem waarin universitair medische centra, (technische) universiteiten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties goed samenwerken. 

Door die samenwerking in netwerken weten we elkaar snel te vinden en komen daarmee samen verder. Er liggen prachtige kansen wanneer we op die manier blijven werken en het geheel groter wordt dan de som der delen. Daarom koos ik ook ‘act to connect, connect to act’ als thema van de LSH Manifestatie en positioneren we Nederland als Europe’s connected LSH-metropolis. Laten we de komende jaren deze connected metropolis internationaal blijven uitdragen.

 


De afgelopen twee jaar zijn er vanuit het Nationale Groeifonds grote investeringen aangekondigd in LSH-voorstellen die het nationale ecosysteem verder versterken. Met de investering in Health-RI, RegMed-XB, Oncode-PACT, Biotech Booster en PharmaNL kan er de komende jaren veel nieuws in gang worden gezet en kan de bijdrage van de LSH-sector aan het nationale verdienvermogen verder verstevigd worden. Een enorme opsteker voor de LSH-sector zijn deze investeringen. En het vraagt mijns inziens niet alleen een focus op het realiseren van de doelen van deze voorstellen maar juist ook een focus op de samenhang en samenwerking tussen deze voorstellen. Zoals ik dat al eerder aangaf, het geheel is meer dan de som der delen.

 


Op dit moment wordt er met een brede vertegenwoordiging van de LSH-stakeholders gewerkt aan een slagvaardig proactieve organisatie op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen waarin expertise wordt gebundeld en een verbindende dialoog in het ecosysteem op gang wordt gebracht. De rode draad in alle activiteiten is een gezamenlijke agenda gericht op het versnellen, versterken en innoveren van de gehele keten van therapie ontwikkeling, van laboratorium tot de beschikbaarheid voor de patiënt. Ook deze bundeling van expertise en de stakeholder dialoog draagt bij aan het nog steviger op de kaart zetten van Nederland als dé Europese LSH-hub. Ik blijf daar graag aan bijdragen.

 

 p-6-thumbnail-janita-sassen-clemence-9403def-1.jpeg

 

Clémence Ross-van Dorp,

Ambassadeur van het Actieprogramma Nieuwe Kansen voor de Topsector 

Life Sciences & Health

Gesponsord