Deel dit artikel:

23 jun 2023

|

Levensstijl

Onafhankelijk meten en monitoren is de basis voor voedselzekerheid

Veilig, gezond en duurzaam voedsel produceren begint op het erf van de boer. Keurmerken op de verpakking garanderen dat voedingsmiddelen voldoen aan de kwaliteitseisen. “Onafhankelijke data uit analyses bewijzen dat je werkt aan gezonde bodems en gezonde voeding,” stellen Benedicte Sandbaek en Joris van Benthum van laboratoriumorganisatie Eurofins.

Waar komt een product vandaan, hoe is het geproduceerd en wat is de nutritionele waarde? Het zijn vragen die de consument zich tegenwoordig steeds vaker stelt,” zegt Benedicte Sandbaek, algemeen directeur van Eurofins Food.

“Ons eten moet veilig en gezond zijn, en duurzaam zijn geproduceerd. De consument wil zekerheid en bewijs. In de retail zijn daarom allerlei keurmerken in het leven geroepen die de consument moeten informeren, zoals het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.”

Gezonde bodems
“Dat keurmerk is een mooi voorbeeld van hoe de hele voedselketen samenwerkt aan duurzaamheid,” vult Joris van Benthum, algemeen directeur bij Eurofins Agro, aan.

“Een duurzame productie van voedsel begint met zorg voor de bodemgezondheid. Een gezonde bodem bevat een actief bodemleven en levert genoeg voedingsstoffen en water voor een optimale opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen. Bovendien legt een gezonde bodem CO₂ vast in organische stof. Zo draagt de bodem bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde. Onze Soil Health Solutions leveren data waarmee boeren kunnen aantonen dat zij werken aan bodemgezondheid en het vastleggen van CO₂. Een gegeven dat in verschillende keurmerken kan worden opgenomen.” Maar is er meer, legt Van Benthum uit: “Een gezonde bodem is weerbaar tegen ziektes en plagen. Er zijn dan minder pesticiden nodig tijdens de teelt. Pesticiden die niet worden gebruikt, komen ook niet in voedingsmiddelen terecht.”

“Er komen trouwens meer stoffen via de bodem in ons voedsel terecht. Denk aan PFAS. Eurofins meet PFAS in de hele keten; in grond, in ons voedsel en zelfs in de mens.

Claims bewijzen
Sandbaek: “In de keten wordt steeds meer om bewijslast gevraagd. Niet alleen voor keurmerken. Er is een trend gaande dat de vervuiler moet betalen. Als je als supermarkt bijvoorbeeld kan aantonen dat jij en je leveranciers er alles aandoen om CO₂-uitstoot tegen te gaan tijdens de productie en dat de overblijvende uitstoot zoveel mogelijk wordt vastgelegd in de bodem van de boer, dan kan dat in de kosten schelen. Bovendien heb je dan ook een marketingvoordeel.” Bij het verifiëren van voedselclaims en van de authenticiteit van producten zijn analysedata onmisbaar. De moderne laboratoria van Eurofins analyseren grond, water, gewassen en levensmiddelen op chemische, fysische én biologische eigenschappen.


Onafhankelijke data
Sandbaek en Van Benthum benadrukken dat Eurofins onafhankelijk is als het gaat om analyses: “Dat maakt dat boeren en levensmiddelenindustrie met de analyserapporten altijd weten waar ze aan toe zijn.”

Gesponsord