Deel dit artikel:

23 jun 2023

|

Levensstijl

Pluimveesector toont zich sterk vooruitstrevend

De Nederlandse pluimveesector levert een belangrijke bijdrage aan het voeden van de wereldbevolking. Kip is de meest gegeten vleessoort in de wereld en de verwachting is dat de consumptie ervan verder zal toenemen. Niet alleen doordat de wereldbevolking groeit, maar ook door een toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige eiwitten. Gert-Jan Oplaat, voorzitter van zowel de Europese- (AVEC) als de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) vertelt over deze  buitengewoon innovatieve sector.

“De pluimveesector heeft de laagste carbon footprint en het minste waterverbruik ten opzichte van overige vleesaanbieders. We kunnen zelfs op onderdelen wat dat betreft concurreren met vegetarische producten. Pluimvee is aanzienlijk duurzamer dan avocado’s, bananen, cashewnoten of koffie bijvoorbeeld. De productie van koffie en cashewnoten vergt aanzienlijk meer waterverbruik dan de productie van pluimveevlees.”


Kunt u een beeld geven van de economische waarde van de sector?

“We hebben vorig jaar meer dan vier miljard euro aan export gerealiseerd. Dat is dan binnen de EU. Naar landen buiten de EU werd nog eens 800 miljoen euro geëxporteerd. In de hele EU zijn er 370.000 mensen werkzaam in circa 25.000 hoofdzakelijk familiebedrijven. We produceren met elkaar voor 38 miljard euro aan producten.”


Eén van de pijnpunten op dit moment is het voorgenomen handelsverdrag tussen de EU en de Mercosur-landen, Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Waar zit voor u de onvrede?

“Als Nederlandse sector zitten we in een transitiefase. We spelen in op de vraag van supermarkten om toe te groeien naar een norm van minimaal 1 ster Beter Leven-kip. Als je met het Mercosur-verdrag toestaat dat minstens 180.000 ton extra kippenvlees voor de EU beschikbaar komt, waarvan de kwaliteit niet aan onze standaarden voldoet, dan haal je in één keer onze verduurzamingsslag onderuit. Ik kan mij ook niet voorstellen dat de overheid met dit handelsverdrag gaat instemmen, te meer omdat dit direct in conflict is met de intentie van een convenant dierwaardige veehouderij of het landbouwakkoord.

De EU importeert op jaarbasis 850.000 ton kippenvlees. Met het Mercosur-handelsverdrag komt daar nog eens 180.000 ton bij. Dat brengt een enorme verstoring van de Europese markt met zich mee. Onze sector is absoluut voor vrij handelsverkeer, maar dat moet dan wel onder gelijke voorwaarden. Als je aan onze kant de eisen opschroeft wat betreft duurzaamheid en dierenwelzijn en je aan de andere kant de poort openzet voor kippenvlees dat niet aan onze standaarden voldoet, dan ben je niet goed bezig.”


Als we het hebben over de tariefvrije export van Oekraïense kip naar de EU. Zit daar ook voor de sector ook een pijnpunt?   

“Om het land te ondersteunen heeft de EU afgesproken dat Oekraïne zijn producten een jaar lang tariefvrij naar de EU mag exporteren. Er gaan nu stemmen op om de regeling met nog een jaar te verlengen. Probleem is: daar help je de bevolking niet mee. Er is één oligarch in Oekraïne die zo ongeveer een monopolie heeft op de handel in pluimveevlees. Met het verlengen van de tariefvrije afspraken maak je hem nog rijker. Wat ons betreft gaat de regeling dan ook van tafel: je helpt er de bevolking niet mee, bovendien voldoet het aanbod niet aan onze standaarden.” En gaat het verdienmodel van onze boeren en sector eraan.


NEPLUVI vindt het vaccineren tegen vogelgriep van groot belang, maar de wetenschap mag niet te activistisch zijn. Wat bedoelt u daar precies mee?

“Probleem is dat wetenschappers de neiging hebben om elkaar tegen te spreken. Erasmus MC-hoogleraar Thijs Kuiken pleit voor het verkleinen van veestapels om vogelgriep te weren, maar als ik hoogleraar Sjaak de Wit van de Universiteit Utrecht beluister, dan houdt hij een heel ander verhaal. Hij ziet juist wel heil in de inzet van vaccins om vogelgriep de wereld uit te helpen. Daar wil onze sector zeker aan meewerken. Het is ook in ons belang dat vogelgriep een halt wordt toegeroepen. Probleem is dat een land dat als eerste vaccinatie toestaat het gelag daarvoor betaalt: niet elk land wil gevaccineerd pluimveevlees toelaten. Het is onze taak om deze handelsbarrières weg te nemen en te benadrukken dat niet het verkleinen van de veestapel, maar dat het gebruik van vaccins de oplossing is om vogelgriep te weren.”


Over het verkleinen van veestapels gesproken: het extensiveren van de pluimveesector staat op gespannen voet met de groeiende vraag door de wereldbevolking.

“Ik denk dat de pluimvee-veestapel met circa dertig, veertig procent gaat krimpen. In Nederlandse verkoop hebben we gekozen voor langzamer groeiende dieren en 1 ster Beter Leven. Je hebt daardoor minder dieren per vierkante meter. En bovendien leven ze langer. Je komt zo tot minder productie. En dat staat inderdaad in contrast met de groeiende wereldvraag. Tot 2050 zal de groei met vijftig tot zestig procent stijgen, met name ook door de groei van de wereldbevolking. In de EU zelf zal de consumptie van pluimveevlees ook stijgen, maar dan met circa vijf procent. Een groot deel van de productie is afgestemd op de Europese standaarden, maar als je de milieu- en dierenwelzijnstandaarden te hoog maakt, zul je de concurrentie met landen buiten de EU onherroepelijk verliezen.”


De prijs is een belangrijk issue voor de consument. Heeft een hogere prijs een remmende werking op verduurzaming?

“Als je prijzen vijf procent wordt verhoogd door aanvullende eisen, dan zie je de consument in grote getallen afhaken voor aanschaf. Als je mensen interviewt als ze de supermarkt ingaan, dan hebben ze de mond vol van duurzaamheid en dierenwelzijn. Interview je ze naderhand opnieuw, dan liggen er toch vooral scherp geprijsde artikelen in het winkelwagentje. Wat wij proberen te doen is een evenwicht zoeken tussen dierenwelzijn, milieu en een behapbare verkoopprijs. Het is zoeken naar een balans tussen alle belangen, zowel die van de consument als de aanbieders.”

Het is niet direct gebruikelijk, maar nu vonden NEPLUVI en de Dierenbescherming het de hoogste tijd voor samenwerking. In een gezamenlijke brief hebben beide partijen de minister van LNV opgeroepen niet akkoord te gaan met het Mercosur-handelsverdrag. Het kan niet zo zijn dat goedkoper importen uit desbetreffende landen het diervriendelijker en duurzamer in Nederland geproduceerde pluimveevlees vervangt.

Gesponsord