Deel dit artikel:

12 sep 2022

|

Maatschappij

Vereniging Elektrische Rijders bekommert zich om alle EV-rijders, nu en in de toekomst

Journalist: Hugo Schrameyer

De oude, vertrouwde benzine- en dieselauto wordt over een paar jaar steeds meer een rariteit in het straatbeeld. In het Klimaatakkoord is de ambitie gesteld dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos moeten zijn, , wat tegen die tijd neerkomt op een wagenpark van zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. “Wij zijn de stem van alle EV-rijders, voor nu en in de toekomst”, stelt Marina van Helvoort, directeur van Vereniging Elektrische Rijders (VER).

Een zekere ambitie kan de VER niet ontzegd worden. De vereniging is op tal van fronten actief om het belang van elektrisch rijden op de agenda te houden. Zowel op het niveau van particuliere automobilisten als op politiek niveau. Om bij dat laatste punt te beginnen: wat de VER bij monde van Van Helvoort ter discussie stelt, is dat er weliswaar ambities bestaan voor 2030, terwijl verschillende overheidsregelingen dat streven niet volmondig ondersteunen.  Zo bestaan er financiële regelingen om de aankoop van een elektrische auto aantrekkelijk te maken. Tegelijkertijd is te zien dat de potjes daartoe veelal supersnel leeg zijn. “Laten we een voorbeeld nemen aan Duitsland”, stelt Van Helvoort. “Daar is meer financiële ondersteuning beschikbaar, wat duidelijk uitpakt als extra stimulans voor particulieren om elektrisch te gaan rijden.”

 


Naast dit financiële aspect zijn er meer grieven. Zo bestaat er nu nog een belastingvoordeelregeling voor elektrische auto’s, te weten de vrijstelling op motorrijtuigenbelasting en BMP en tevens de verlaagde bijtelling voor de zakelijke auto. Vanaf 2024 gaat die regeling echter verdwijnen. Bovendien zijn er plannen om de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2025 flink te versoberen, wat erop neerkomt dat je als eigenaar van zonnepanelen elk jaar minder terugkrijgt voor overproductie. Aangezien 75 procent van de EV-rijders die thuis laden zelf over zonnepanelen beschikken, kan de afbouw van de salderingsregeling mogelijk impact hebben op verdere popularisering van elektrisch rijden. Van Helvoort: “Dat zijn allemaal signalen die we graag willen keren. Wil je dat alle verkochte auto’s in 2030 emissieloos moeten zijn, dan vraagt dat om blijvende ondersteuning tot het doel bereikt is.”

 


Aan de kant van de VER zelf worden tal van initiatieven genomen om de particuliere automobilist te interesseren van elektrisch rijden. Een mooi voorbeeld wat dat betreft, is het initiatief ‘Sturen bij je buren’, dat door de vereniging zelf wordt aangeduid als de Grootste Onafhankelijk EV Showroom van Nederland. In deze ‘showroom van
Nederland’ kunnen potentiële EV-rijders eenvoudig een afspraak maken met een elektrische rijder in de buurt om een proefritje te maken of ervaringen te horen met een specifiek model. Laagdrempelig en onafhankelijk. Niet voor niets is de naam van de showroom ‘Sturen bij je buren’: eerlijk advies en proefrijden bij elektrische rijders in jouw buurt. “Niemand begrijpt de do’s en don’ts van elektrisch rijden beter dan de elektrische rijder zelf. Dan gaat het niet alleen om het type auto, maar ook om de regelingen daaromtrent, de oplaadmogelijkheden, het gemak van elektrisch rijden, noem maar op. EV-rijders zijn als het ware de ambassadeurs van elektrisch rijden zelf.”

 


Wat tegenwoordig steeds vaker onder de aandacht komt, is het fenomeen slim laden. Die ontwikkeling vertaalt zich inderdaad in meer bekendheid onder E-automobilisten, toch valt er volgens de VER nog veel te winnen wat dat betreft. Er is veel onduidelijkheid over welke voordelen slim laden de particuliere gebruiker kan opleveren. Dat komt tevens naar voren in het Nationaal Laadonderzoek, waar niet alleen de VER, maar ook de stichting ElaadNL betrokken bij is. ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum dat zich bezighoudt met het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. De organisatie werkt samen met laadpaalbeheerders als TotalEnergies. In een officiële reactie meldt ElaadNL: “Het is goed te zien dat EV-rijders opnieuw positief zijn over slim laden en een hoge bereidheid hebben om slim te laden. Dat helpt niet alleen het energienet, maar slim laden betekent ook dat het aanbod van duurzame energie effectiever ingezet kan worden voor het laden van EV’s. Dit laatste is minder bekend. Daar kunnen wij meer EV-rijders over informeren.”

 


Van Helvoort wil dat zeker eveneens graag benadrukt hebben. Elektrisch rijden valt bij de EV-rijder vooral in de smaak vanwege de rijeigenschappen van elektrische auto’s, de gebruikskosten, het niet meer hoeven tanken en de laadmogelijkheden. Tegelijkertijd is de EV-rijder zich wel degelijk bewust van het feit dat elektrische auto’s kunnen bijdragen aan het uitbalanceren van het elektriciteitsnet. In die zin zijn elektrische rijders onderdeel van het proces om netcongestieproblemen op te lossen en dragen ze derhalve bij aan de in gang gezette energietransitie.

 
Maarten van Biezen, bestuurslid van de VER, zegt daarover tot slot: “Wie een elektrische auto koopt, schaft niet alleen een vervoermiddel aan, maar koopt een voertuig als onderdeel van een totale energiemarkt. Dat besef mag nog verder indalen. EV-rijders willen best slim laden, maar ze willen ook ontzorgd worden met de toelichting wat dat dan precies oplevert. De laadzekerheid staat voor iedere EV-rijder buiten kijf. Als aanpassing van laadvermogen wordt beperkt, terwijl dat geen impact heeft op de laadzekerheid, dan is daar best begrip voor. En dat geldt zeker voor de optie om een beperkter laadvermogen te combineren met een lager laadtarief.”

Gesponsord