Deel dit artikel:

9 dec 2022

|

Maatschappij

“Voorloper blijven als kennisland binnen voertuigbranche? Stuur aan op duurzaamheid”

De internationale auto-industrie staat voor de opgave om de CO2-uitstoot de komende jaren verder terug te dringen, zowel bij het gebruik van voertuigen op de weg als bij de productie ervan. Het circulair inrichten van de keten wordt versneld, mede door de Green Deal en het circulaire Action Plan van de Europese Unie. Thema’s waarbinnen de Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging beweegt als belangenhartiger van ruim 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto's tot motorfietsen en fietsen. Jean Pierre Heijster, Programma Manager Materials & Manufacturing neemt ons mee in deze ontwikkelingen. 

in het circulaire actionplan van de EU en de Green Deal hebben deze factoren een nog grotere rol. Er zijn hardere milieudeadlines, waar een enorm innovatietraject aan voorafgaat. Want een elektrische fiets of auto opleveren is mooi, maar als de vervaardiging daarvan erg schadelijk is, ben je verder van huis. Je wilt deze productieprocessen duurzaam en milieuvriendelijk inrichten, zonder dat het ten koste gaat van economische groei en werkgelegenheid. De industrie zal stappen moeten zetten.” 

Grondstofschaarste omzetten in innovatiekracht 

Heijster noemt drie essentiële sleutelfactoren binnen de maakindustrie van de toekomst: duurzaamheid met oog op het milieu, maatschappelijk welzijn en economische groei in de vorm van onder andere werkgelegenheid. Maar hoe zet je hier op in? Volgens de Europese Green Deal mogen vanaf 2035 nieuwe auto’s en bestelbusjes geen CO2 meer uitstoten. Heijster: “We moeten de huidige grondstofschaarste omzetten naar groene mobiliteit; en niet denken dat we er enkel met elektrische voertuigen rijden al zijn. Als de hele wereld ooit elektrisch gaat rijden, dan hebben we een enorme hoeveelheid grondstoffen nodig. Niet dat dit wereldwijd in 2035 al de situatie zal zijn. Maar we moeten daar nu als innovatief productieland al op inzetten. De grondstoffen zijn niet alleen schaars, maar liggen ook in landen met een andere politieke inrichting en een ander zicht op het milieu. Daarnaast doen we ons best gebruik te maken van wind-en zonne-energie. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Daarom is het essentieel dat we energie en materialen terugwinnen of terughalen in de keten. Sterker nog, dat we de keten volledig sluiten.” 

Batterijen recyclen en rijden in zonneauto’s 

Heijster benoemt het bewustwordingsproces. “Er moet exact gemeten worden welke ecologische footprint grondstoffen hebben. Daarnaast is het nodig om recycling, maar ook re-use en remanufacturing te zien als evident industrieel proces.” Een manier van denken die één van de speerpunten is in de doelstellingen binnen het Battery Competence Center. Hierbinnen komen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid samen om onder andere te onderzoeken hoe we zelf grondstoffen uit batterijen in Nederland gaan terugwinnen. “Want als we als klein kikkerlandje koploper willen blijven op het gebied van automatische systemen binnen de maakindustrie, dan moet nu wel echt de knop om.” Niet alleen om de concurrentie voor te blijven. Maar ook vanuit eerder omschreven drieluik. “Om bij te dragen aan economische groei en werkgelegenheid en maatschappelijk welzijn, door mee te bewegen met voertuigen die passen bij de huidige samenleving, en door stil te staan bij het belang van de toekomst van onze planeet.” Hij onderstreept naast de focus op het benutten van kennis van materialen, chemie en coatings ook een inzet op duurzamere alternatieven van batterijen. Denk bijvoorbeeld aan zonneauto’s. Heijster: “Een Nederlandse producent is onlangs gestart met het leveren van de eerste zonneauto, een Nederlands exportproduct dat past bij onze maakcultuur. Maar zoveel meer dan dat; opnieuw een klein stukje van de puzzel op het gebied van grondstofschaarste in combinatie met de missie van zero emission in 2055.” 

Gesponsord