Deel dit artikel:

23 jun 2023

|

Levensstijl

Wat zijn de overeenkomsten tussen succesvolle ondernemingen?

Welk onderscheid geldt daarbij voor foodbedrijven, cq. voor leveranciers van plantbased producten en voedingssupplementen t.o.v. bedrijven in andere sectoren? 

Een succesvolle onderneming kijkt vooruit, weet waar kansen liggen, innoveert en gaat met passie en plezier op zijn doel af. In de foodsector is dit niet anders. Door nieuwe consumententrends tijdig te signaleren en erop in te spelen, blijven succesvolle ondernemingen in de foodsector groeien. Zij spelen in op behoeftes van de consument en durven hierbij ook risico’s te nemen om hun moment te pakken. Denk hierbij aan gemak, maar ook aan voedingssupplementen of plantbased producten.

De plantbased sector groeit snel. Met een verwachte groei van ongeveer 18% de komende 7 jaar is het een sector waar trends en ontwikkelingen de markt voeden. Ontwikkelingen zoals aangescherpte regelgeving in de vleesindustrie, een toename van de wereldbevolking en een toenemende bewustwording bij consumenten (gezondheid en klimaat) zorgt ervoor dat er in deze sector veel gebeurd maar waar je als onderneming ook op in moet (durven) spelen.

Ook de voedingssupplementen markt is een snelgroeiende sector. Een trend die we bij plantbased zien, is ook sterk aanwezig bij voedingssupplementen; bewustwording van gezondheid en omgeving. Er is een onmiskenbare shift in de populariteit om gezonder en fitter door het leven te gaan. Maar ook ontwikkelingen zoals vergrijzing en overgewicht bij een groot deel van de (wereld) bevolking  draagt bij aan de stijgende vraag naar producten die een positief effect hebben op aandoeningen gerelateerd aan veroudering of ondersteuning bieden bij overwicht gerelateerde ziekten. 

Met een stijgende omvang van de voedingssupplementenmarkt en plantbased producten kunnen we voorzichtig concluderen dat consumenten zich steeds bewuster worden van gezondere keuzes en ook bereid zijn om hier meer geld aan te besteden. Kansen voor (succesvolle) ondernemingen om te groeien.

Welke strategische keuzes maken zij waardoor ze kunnen groeien?
Geldt daarbij eveneens een onderscheid voor foodbedrijven? De uitdaging daarbij is het kiezen van de juiste momenten (MapYourMoment).

 Ondernemingen zetten steeds meer in op (technische) groei mogelijkheden door product en service uitbreiding, uitbreiding naar omliggende landen. Maar ook door verduurzaming in het totale productieproces of door een extra distributiekanaal toe te voegen aan hun al bestaande lijn. Het overemen van een andere onderneming (buy-and-build strategie) wordt veelal toegepast als versnelde groei wenselijk is. Met zo’n strategie kunnen ondernemingen specifieke kennis overnemen, geografisch uitbreiden, team van gespecialiseerde medewerkers toevoegen aan hun eigen team of een positie in een nieuwe sector bemachtigen.

 Bij foodbedrijven is dit niet anders. Ook hier zien we eenzelfde soort strategische groei. Om groei te realiseren binnen de voedingsindustrie is het essentieel om in te spelen op veranderende consumentenbehoeftes, demografische veranderingen en innovaties. Door actief in te zetten op je groeistrategie, kun je je onderscheiden en betere marges realiseren. Consumenten zijn zich bewuster van hun lichaam, gezondheid, omgeving en hun algehele fitheid. Tegelijkertijd willen zij ook de herkomst en oorsprong weten van de producten en hoe ze zijn  gemaakt, wat erin zit (plantbased/clean food) en zijn zij op zoek naar gemak.  Daarnaast kan het digitaliseren van processen en gebruik maken van  data zorgen voor groei.

 Uiteindelijk draait het bij de groei van een onderneming ook om het pakken van de juiste momenten. Wat is het beste moment voor een buy-and-build strategie, hoe en wanneer ga je over op het maken van (nieuwe) strategische keuzes?

Gesponsord